Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Poniedziałek, 26/07/2021

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu – włączenie łącznic węzła w. Kraśnik Północ do istn. DK-19 – budowa i ruch po czasowych objazdach w ciągu DK19

Dnia 27.07.2021 r. o godz. 11:00 Wykonawca planuje wprowadzić Tymczasową Organizację Ruchu (TOR) na drodze DK19 (m. Lasy). Niniejsze działanie wiąże się z koniecznością budowy włączeń łącznic węzła Kraśnik Północ do istniejącej DK19 w km 352+730 oraz w km 353+377 (Fot. 1). Ruch będzie się odbywał w sposób płynny po czasowych objazdach. Należy zachować szczególną ostrożność ze względu na zmianę toru jazdy oraz prowadzenie robót przy jednoczesnym ruchu zarówno pojazdów jaki i pieszych w obrębie strefy odziaływania urządzeń oraz osób uczestniczących w procesie budowy. Mogą wystąpić chwilowe wstrzymania ruchu.

Obszar objęty TOR – budowa włączeń łącznic w. Kraśnik Północ, ruch po czasowych objazdach.

Fot. 1 Obszar objęty TOR – budowa włączeń łącznic w. Kraśnik Północ, ruch po czasowych objazdach.