Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Kontrakt, Podwykonawcy

Podwykonawcy

Listę podwykonawców przedstawia poniższa tabela:

L.p.NazwaNIPKRSKategoria podmiotuNr UmowyPrzedmiot umowy - zakresData podpisania umowy/aneksu
1FASTI Sp. z o.o.70106497860000656894PodwykonawcaS19-K/P25/2019/19roboty budowlane; roboty rozbiórkowe2019-07-25
2KPRM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o.6322015022-Podwykonawca S19-K/P25/2019/42Dostawa i montaż łożysk oraz urządzeń dylatacyjnych2019-12-04
3POLBUD Pomorze Sp. z.o.o.5562351032 0000142265Podwykonawca S19-K/P25/2019/30Wykonanie posadowienia obiektéw mostowych w technologii pali CFA fi800 oraz w technologii wzmocnienia wglebnego kolumnami DSM fi 800, wraz z nlezbednyml materiaiami I sprzetem.2019-12-09
4ANMAX Sp. z o.o. Sp. k.71331041560000794514PodwykonawcaS19-K/P25/2019/22Przebudowa kolizji energetycznych SN i NN2019-12-31
5RBS Media Sp. z.o.o Sp.k81721729320000433283PodwykonawcaS19-K/P25/2019/17Przebudowa sieci telekomunikacyjnych, 2020-01-07
6GOLDNER Sp. z.o.o9462647410 0000498621Podwykonawca S19-K/P25/2019/14Roboty Budowlane (roboty ziemne, wykopy, nasypy, stabilizacje, węzły konstrukcyjne, wzmocnienia)2020-01-10
7Paweł Trzciński, Roboty ziemne8621640639-PodwykonawcaS19-K/P25/2019/29Wykonanie robót budowlanych ziemnych na odcinkach WD 26, WS 27, WS 28, MS 29, WD 30, WD 31, WS 32, WS 33, WD 34, WD 35, WD 36, MD 372020-01-16
8Jacek Końko P.W KONBUD 7120070432-PodwykonawcaS19-K/P25/2020/66Budowa i przebudowa istniejących sieci wogociągowych, budowa i przebudowa istniejących sieci kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej2020-01-22
9Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Grzegorz Skałecki7120077210-PodwykonawcaS19-K/P25/2O19/50Przebudowa istniejących sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia2020-02-04
10MENARD POLSKA Sp. z o.o.52917294920000269824PodwykonawcaS19-K/P25/2019/15wykonanie kolumn wymiany dynamicznej DR, kolumn przemieszczeniowych CMC i wykonanie kolumn DSM w celu wzmocnienia podłoża gruntowego na potrzeby posadowienia nasypu drogowego2020-02-10
11TRANSTOM Tomasz Kęska7162374148-PodwykonawcaS19-K/P25/2020/69Prace rozbiórkowe2020-02-10
12IMPET PROFIT Sp. Z.o.o.71233181280000634772PodwykonawcaS19-K/P25/2019/44Roboty żelbetowe i wykończenie przepustów: P-23 i P-242020-02-27
13PRI INŻBUD Sp. Jawna Jerzy Harenda, Andrzej Klaga 62201077200000013877PodwykonawcaS19-K/P25/2019/32Projekt technologiczny zabezpieczenia wykopu obiektów: MS-29, MD-37, mobilizacja i demobilizacja sprzętu i zaplecza, wykonanie ścianki szczelnej2020-03-10
14FERRBUD Sp. z o.o.81303334310000039071PodwykonawcaS19-K/P25/2020/89ułożenie przepustów2020-03-13
15Damian Nowak PHU NOWBUD6572717788-PodwykonawcaS19-K/P25/2019/21Wykonanie robót żelbetowych na obiektach WD26, WS27, WS28, MS29, WD30, WD31, WS322020-03-17
16EL-BED Wojciech Bednarczyk7132628064-PodwykonawcaS19-K/P25/2020/79Roboty budowlane2020-03-25
17HYDROMOST - invest Baran Mariusz8121089486-PodwykonawcaS19-K/P25/2020/86 wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej wraz z materiałem, wykonanie uciąglenia nawierzchni2020-04-07
18FREZBUD Wiesław Barwiński7141063621-PodwykonawcaS19-K/P25/2020/93Frezowanie nawierzchni bitumicznej2020-04-07
19INARE Sp. z o.o. Sp. K.67931509950000681587PodwykonawcaS19-K/P25/2020/96kompleksowe wykonanie budynków obwodu utrzymania drogi ekspresowej oraz MOP prawy i lewy Słodków.2020-04-08
20PPHU INTERMET Andrzej Rzepecki7121078967-PodwykonawcaS19-K/P25/2020/90Wykonanie balustrad2020-04-16
21Przedsiębiorstwo budowlano usługowe "TEKAM" Sp. z o.o.71600020460000205973PodwykonawcaS19-K/P25/2019/55Wykonanie tymczasowych przejazdów przez rzekę, wykonanie przełożenia koryta cieku2020-04-27
22Szymi-Trans Piotr Butryn7151673203-PodwykonawcaS19-K/P25/2020/102rozbiórki, utylizacja materiałów2020-05-07
23Przedsiębiorstwo budowlano usługowe "TEKAM" Sp. z o.o.71600020460000205973PodwykonawcaS19-K/P25/2020/101przebudowa i konserwacja robót melioracyjnych i cieków naturalnych, budowa zbiorników2020-06-01
24Wieczorek Bogusław Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Tel-Bor"8641334472-dalszy PodwykonawcaALD/82/2019/0620Przebudowa sieci telekom., Budowa kanału technologicznego2020-06-15
25MIXBUD KONTRAKTY Sp. z o.o.64125321170000500942PodwykonawcaS19-K/P25/2020/106roboty budowlane - ułożenie mieszanek MMA2020-06-17
26OLAN Południe Sp. z o.o.87117550910000349064PodwykonawcaS19-K/P25/2020/107skropienie emulsją 2020-06-17
27ANMAX Sp. z o.o. Sp. k.71331041560000794514PodwykonawcaS19-K/P25/2020/108budowa linii kablowej, posadowienie stacji, budowa linii napowietrznej, posadowienia słupa2020-06-22
28NEXBET Makuch Stanisław8621241141-PodwykonawcaS19-K/P25/2020/111wklejanie prętów, dostawa żywicy, wiercenie otworów2020-06-30
29Michałek Jacek Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo Usługowe8621561638-PodwykonawcaS19-K/P25/2020/103zasypanie wykopów z gruntu nieprzepuszczalnego; zasypka konstrukcyjna za przyczółkiem, zasypka z gruntu zbrojeniowego; wykonanie ścian oporowych z gruntu zbrojeniowego; drenaż zasypki; rura osłonowa; rurqa drenarska2020-07-01
30Hydrotecc - Ang Sp.z o.o.11328653640000462134PodwykonawcaS19-K/P25/2020/94roboty budowlane: nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych2020-07-08
31FHU Robert Targoński7121101117-PodwykonawcaS19-K/PP/2020/31 - umowa rozwiązanawykonanie ścieku trójkątnego, wykonanie wpustów deszczowych2020-07-20
32Tadex -Pol System Sp. z o.o.73435188980000451630PodwykonawcaS19-K/P25/2020/84wykonanie robó żelbetowych na obiektach MS-29, WD-302020-07-31
33MR-CAT Sp. z o.o. Sp.k65729458740000792640PodwykonawcaS19-K/P25/2020/105wbudowanie ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych2020-08-17
34LS COMPLEX Sp. z o.o.71233646480000723214PodwykonawcaS19-K/P25/2020/LS Complex 001wykonanie ścieku trójkątnego, wykonanie krawężników betonowych2020-08-25
35KLIMAR Sp. z o.o.51703597250000424313Dalszy PodwykonawcaOUD/022instalacje sanitarne OUD2020-08-31
36Konsorcjum firm: Trax Elektronik, APM PRO, CAT Traffic, INQUBATOR, TelwayTrax -  6771005317,
APM - 547 029465t,
CAT - 7811803682,
Inqubator - 527 2639023
Telway-9442209753
Trax - 0000291-637,
APM - 0000224306,
CAT -  0000282275,
Inqubator - 0000378893,
Telway - 337901
PodwykonawcaS19-K/P25/2020/83wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem2020-09-01
37BIPV SYSTEM Sp. z o.o.81337131860000590298Dalszy PodwykonawcaOUD/022wykonanie instalacji elektrycznych budynków OUD2020-09-01
38DWD System Sp. z o.o.67623557560000288135PodwykonawcaS19-K/P25/2020/28wykonanie odwodnienia obiektów mostowych2020-10-09
39COMPLEX-BUD Sp. z o.o.8711707838000025L265 dalszy Podwykonawca050konstrukcje stalowe na budynkach2020-10-21
40BC POLSKA Łukasz Bieńko5060053540-PodwykonawcaS19-K/P25/2020/45budowa oświetlenia układu drogowego2020-10-21
41SAFEROAD RRS Polska70100387000000265582PodwykonawcaS19-K/P25/2020/113dostawa i montaż barier ochronnych2020-10-30
42Komorski Tomasz ToMa8241675608-PodwykonawcaS19-K/P25/2020/116rozbiórka obiektów infrastruktury podziemnej i nadziemnej - Skład Paliw Płynnych2020-11-10
43LS COMPLEX Sp. z o.o.71233646480000723214PodwykonawcaS19-K/P25/2020/112wykonanie robót brukarskich2020-11-12
44Tadex-Pol Park Technologiczny Sp. z o.o.73435306810000549640Podwykonawcaporozumenie do S19-K/P25/2020/84najem pracowników2020-11-25
45R.D.M Śródmieście Sp. z o.o. 6761031483 0000024357PodwykonawcaS19-K/P25/2020/114wykonanie warstwy wiążacej z asfaltu lanego; wykonanie przeciwspadków2020-12-01
46Michałek Jacek Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo Usługowe8621561638-PodwykonawcaS19-K/P25/2020/119D (umowa zlecenie)wykonanie umocnienia rowu2020-12-31
47Freyssinet Polska Sp. z o.o.52129966620000015219PodwykonawcaS19-K/P25/2020/115wprowadzenie kabli sprężających, wykonanie sprężenia, wykonanie iniekcji2020-12-31
48Michałek Jacek Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo Usługowe8621561638-PodwykonawcaS19-K/P25/2020/117humusowanie skarp i rowów, humusowanie i profilowanie terenów płaskich2021-01-13
49Michałek Jacek Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo Usługowe8621561638-PodwykonawcaS19-K/P25/2020/129umocnienie rowów2021-01-21
50Michałek Jacek Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo Usługowe8621561638-PodwykonawcaS19-K/P25/2020/128wykonanie drenażu w pasie rozdziału; montaż wylotów przykanalików w pasierozdziału; montaż studni2021-02-05
51WELLDONE Mateusz Lis 7922174640-PodwykonawcaS19-K/P25/2020/120umocnienie skarp, umocnienie obrzeży betonowych2021-02-24
52Saferoad Grawil86700122160000152355PodwykonawcaS19-K/P25/2021/127oznakowanie poziome grupowarstwowe termoplastyczne, oznakowanie poziome cienkowarstwowe2021-02-24
53Brener Sp. z o.o.81337455590000677263dalszy Podwykonawca1/S19/ZAD.3/ALDESA/2021ustawienie barier ochronnych2021-03-16
54Łukasz Brożyna Usługi Koparko-Ładowarką6572446740-PodwykonawcaS19-K/P25/2021/131roboty budowlane: wykonanie okładziny betonowej murów oporowych z gruntu zbrojonego; zasypki; drenaż 2021-04-08
55Interhal Sp. z o.o.54826252720000363950PodwykonawcaS19-K/P25/2020/124przygotowanie projektu i budowa hali zgodnie z projektem2021-04-22
56Zakład Inżynierii Budowlanej REMART Paweł Goś7122606693-dalszy Podwykonawca-wykonanie fundamentów pod konstrukcje wsporcze2021-04-28
57PW INVEST-BUD GONERA Sp. z o.o.65117241790000723232PodwykonawcaS19-K/P25/2021/137wykonanie umocnień rowów2021-04-30
58ECO RGS Sp. z o.o.52137398840000625379PodwykonawcaS19-K/P25/2021/138kompleksowa remediacja ex situ terenu z wbiciem ścianek szczelnych, odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów o kodach wymienionych w kosztorysie ofertowym gruntu skażonego, rozbiórką zbiorników, dostawą materiału zasypowego (kruszywa) wraz z wbudowaniem  i zagęszczeniem, monitoringiem prac remediacyjnych oraz nadzorem inżynierskim, a także rozbiórką elementów żelbetowych z utylizacją gruzu w tym gruzu skażonego, na działkach 56/3, 57/1, 57/3 Miasto Kraśnik, Obręb Stacja Kolejowa - skład Paliw Płynnych w tym wykonania wykopu, wywozu i utylizacji odpadów. 2021-04-30
59TRAMAD SERWIS OPOLE Sp. z o.o.99104957470000448923PodwykonawcaS19-K.P25/2021/123dostawa i montaż wytwornicy solanki2021-05-05
60PBI Infrastruktura S.A.81614655240000001731PodwykonawcaS19-K/P25/2021/133wykonanie robót z dostawą materiału, paliwem robocizną; wykonanie oznakowania; wykonanie czasowej organizacji ruchu; wykonanie robót brukarskich2021-05-14
61CEZARY KUŁAGA7151696405­PodwykonawcaS19-K/P25/2021/140wykonanie drenażu francuskiego w pasie rozdziału, montaż wylotów przykanalików w pasie rozdziału, montaż studni2021-05-25
62EL-BED Wojciech Bednarczyk7132628064-PodwykonawcaS19-K/P25/2021/135demontaż linii napowietrznej; budowa linii kablowej nN oraz oświetleniowej2021-05-28
63Piotr Cieśla F.H.U. "KOWEX"6641920111-PodwykonawcaS19-K/P25/2021/154wykonanie umocnień poboczy z mieszanki kruszywa 0/31,5mm o grubości 20cm wykonywanej z warstwy wiążącej, uwzględniającej w wykonaniu grubość warstwy ścieralnej2021-06-14
64GIERA ZNAKI DROGOWE S.J73934611890000896187PodwykonawcaS19-K/P25/2021/149roboty związane z oznakowaniem pionowym i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu2021-06-16
65Michałek Jacek Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo Usługowe8621561638-PodwykonawcaS19-K/P25/2021/211Dwykonanie umocnień poboczy z mieszanki 0/31,5 o grubości 20cm - bez transportu i załadunku kruszywa2021-06-21
66MONTAR-BUD Sp. z o.o.94627033090000879909PodwykonawcaS19-K/P25/2021/134wykonanie obrzeży betonowych, umocnienie wylotów kostką betonową, umocnienie skarp, wykonanie schodów skarpowych dla obsługi, wykonanie ścieku skarpowego prefabrykowanego i trapezowego2021-06-22
67Jakub Zarzecki Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "KUBIK" 8442294451-PodwykonawcaS19-K/P25/2021/143montaż ogrodzeń, siatek, słupów2021-06-22
68OPTIA Jarosław Księżycki 7121495435-dalszy Podwykonawca01/05/21/T206montaż 20 szt. fundamentów prefabrykowanych pod szafy sterownicze węzłów komunikacyjnych wraz z wykonaniem instalacji uziemiającej poniżej 10 Ohm oraz wyprowadzeniem rur oslonowyh kabli sygnałowych2021-06-24
69PRO-BET Zbigniew Klimkowski7151836378-PodwykonawcaS19-K/P25/2021/151kompleksowe wykonanie posadzek w budynkach OUD2021-07-02
70Eurodukt Sp. z o.o.94626372970000406213PodwykonawcaS19-K/P25/2021/150oznakowanie poziome grubowarstwowe  DK19 km 353+380 - 362+3002021-07-06
71ERPLAST Sp. z o.o.55429228560000487094dalszy Podwykonawca01/03/2021/T206wykonanie, dostawa i montaż tablic pryzmowych typu E1 - w ilości łącznie 3 kpl. oraz typu E2 - w ilości 4 kpl. z materiału: elementy tablic pryzmowych dostarczone Podwykonawcy przez Wykonawcę. 2021-07-07
72ZER-DACH Zenon Rękawek8261351228-PodwykonawcaS19-K/P25/2021/148kompleksowe wykonanie pokrycia dachowego wraz z izolacją, obróbkami blacharskimi i papowymi wraz z orynnowniem budynków OUD. 2021-07-16
73Firma Usługowo Montażowa Jacek Okoń7151612242-PodwykonawcaS19-K/P25/2021/159Montaż ogrodzeń, siatek, słupków innych urządzeń 2021-08-12
74RBS Media Sp. z.o.o Sp.k81721729320000433283PodwykonawcaS19-K/P25/2021/141budowa i instalacja systemu telewizji przemysłowej na MOP2021-08-16

Usługodawcy

Listę usługodawców przedstawia poniższa tabela:

L.p.NazwaNIPKRSKategoria podmiotuNr UmowyPrzedmiot umowy - zakresData podpisania umowy/aneksu
1IVIA S.A.54721475230000660219Usługodawca / Projektant10/159-III/RJ/15/2018wykonanie Projektu Budowlanego oraz materiałów projektowych do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń, wykonanie Projektu Wykonawczego, specyfikacji technicznych, instrukcji obsługi i konserwacji, wykonanie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wykonanie Mapy syt.-wys. do celów projektowych, wykonanie dokumentacji geologicznej oraz uzup. dokumentacji hydrogeologicznej, wykonanie materiałów do audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego, projekt podziału nieruchomości, plan działań ratowniczych, Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem, wykonanie STWIORB i przedmiarów robót, pełnienie nadzoru autorskiego2018-04-12
2Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Wojciech Bednarczyk8641126012-dalszy Usługodawca2018.6/7wykonanie projektu podziału nieruchomości
w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku
o wydanie ZRID wraz ze wszelkimi opiniami, uzgodnieniami i zatwierdzeniami wymaganymi przepisami prawa
2018-05-22
3POLSERVICE GEO Sp. Z o.o.70100458700000269026UsługodawcaS19-K/P25/2019/02kompleksowa obsługa geodezyjna2019-02-21
4POLSERVICE GEO Sp. Z o.o.70100458700000269026UsługodawcaS19-L/P25/2019/Z01Wytyczenie terenu przeznaczonego do wycinki drzew na zadaniu 3 obwodnica Kraśnika będących w zarządzie Lasów Państwowych 2019-02-21
5DROG-TECH Sp. z o.o.94626745420000701107UsługodawcaS19-K/P25/2019/08kompleksowa obsługa laboratoryjna2019-04-15
6SAPPER SUPPORT Sp. z o.o.63126237250000371715UsługodawcaS19-K/P25/2019/06nadzór saperski2019-05-17
7V2B POLAND Maciej Krajewski6342438719-UsługodawcaS19-K/P25/2019/09Inwentaryzacja obiektów budowlanych, dróg, tras dostępu i urządzeń2019-06-14
8Hawro Józef Zakład Usług Leśnych, Tartacznictwo, Handel Drewnem8151173748-UsługodawcaS19-K/P25/2019/11wycinka, karczowanie oraz zabezpieczenie drzew i krzewów2019-06-25
9Pracowania archeologiczna ARCHELIUS Mgr Michał Kubera7141849735-UsługodawcaS19-K/P25/2019/07kompleksowa obsługa archeologiczna inwestycji2019-06-25
10KSAR Sp. z .o.o. Sp. k.51300841850000784079UsługodawcaS19-K/P25/2019/18-Pełnienie stałego nadzoru środowiskowego, w tym herpetologicznego i ornitologicznego;
-Wykonanie i utrzymanie ogrodzenia z agrotkaniny zabezpieczającego herpetofaunę
2019-08-26
11Doka Polska Sp. Z.o.o89713461590000170519UsługodawcaS19-K/P25/2019/23Dzierżawa szalunków2019-09-12
12TM VIA Sp. z.o.o.6782926541 0000213659Usługodawca S19-K/P25/2019/36Kompleksowa obsługa tymczasowej organizacji ruchu 2019-09-26
13PW INVEST-BUD Sp.z.o.o.65117224530000701384UsługodawcaS19-K/P25/2019/38Wykonanie prac ogolnobudowlanych przez pracowników fizycznych2019-12-02
14HGS Sp.  z o.o.52136542600000474057dalszy UsługodawcaP.2018.06/12Projekt systemu monitoringu obiektów drogowych i inżynierskich w zakresie obserwacji wód podziemnych zgodnie z Specyfikacją na projektowanie SP.10.30 oraz Instrukcją Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, Część 1 i 2 2019-12-16
15MKM Usługi dźwigowo-sprzętowe mirosław Michałkiewicz7131402671-usługodawcaS19-K/P25/2020/62wynajięcie sprzętu budowlanego wraz z paliwem2020-01-22
16Daniel Maranda "Pracownia Analiz Środowiskowych" Asanga8311457970-UsługodawcaS19-K/P25/2020/63Wykonanie dokumentacji niezbednej do otrzymania decyzji środowiskowej2020-01-22
17Zakład Transportu i Budowy Dróg Białowąs Sp. z o.o.79223016470000710405UsługodawcaS19-K/P25/2020/52utrzymanie drogi DK19 i DK74 w okresie zimowym i letnim2020-01-31
18Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe TRAKT MAREK JAROSZEWICZ7141056905-UsługodawcaS19-K/P25/2020/74wynajem dźwigów2020-02-04
19ALGECO POLSKA Sp.z.o.o.5842294660-UsługodawcaS19K/P25/2020/76najem kontenerów biurowych, magazynowych, sanitarnych i zbiorników pod kontenery sanitarne wraz z ich ewentualnym wyposażeniem dodatkowym; dostawa oraz odbiór2020-02-10
20CEZARY KUŁAGA7151696405­UsługodawcaS19-K/P25/2020/75wynejem sprzętu2020-02-17
21ATUT RENTAL Sp. z o.o.5270050855000067754UsługodawcaS19-K/P25/2019/46 wynajem sprzętu budowlanego2020-02-24
22Epore Sp. z o.o.61517919710000112935UsługodawcaS19-K/P25/2020/80sprzedaż meteriałów - popioł lotny wapienny2020-03-11
23PBI Infrastruktura S.A.81614655240000001731UsługodawcaS19-K/P25/2019/PBI/001wynajem sprzętu do wykonania robót bitumicznych2020-04-07
24Krzysztof Borecki F.H.U. POL-AGRA5741875556-UsługodawcaS19-K/P25/2020/98świadczenie usług przez pracowników fizycznych2020-04-16
25M-cars Autohandel i Uslugi Transportowe Barbara Kornacka-Szczygieł7141903305-UsługodawcaS19-K/P25/2020/92usługi transportowe2020-04-29
26Marek Grzegorz "KANBUD" Usługi Koparko Ładowarką i Remonty Budowlane6561660949-UsługodawcaS19-K/P25/2020/95usługa czyszczenia nawierzchni chodników2020-04-29
27Ramirent S.A.9551909774000034051UsługodawcaS19-K/P25/2020/71wynajem sprzętu2020-05-11
28Grupa GT Ochrona Sp. z o.o.95918902070000352576UsługodawcaS19-K/P25/2020/109wideo-analiza, ochrona mienia2020-06-18
29PBI Infrastruktura S.A.81614655240000001731UsługodawcaS19-K/P25/2019/PBI/004wynajem sprzętu2020-06-29
30Szymi-Trans Piotr Butryn7151673203-UsługodawcaS19-K/P25/2020/110wynejem sprzętu2020-07-02
31Dariusz Omilianowicz Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowe TRANS-SYP7161113813-UsługodawcaS19-K/P25/2020/33wynajem sprzętu2020-07-20
32Niezgoda Grzegorz HDS Transport 9461890404-UsługodawcaS19-K/P25/2020/49usługi transportowe2020-09-14
33DROG-TECH Sp. z o.o.94626745420000701107UsługodawcaS19-K/P25/2020/109Docena nośności nawierzchni drogowej2020-10-13
34Aspekt Laboratorium Sp. z o.o.63220148500000612701UsługodawcaS19-K/P25/2020/54projekt próbnego obciążenia, przeprowadzenie próbnych obciążeń, analiza wyników2020-10-26
35Politechnika Gdańska WILiŚ5840203593-dalszy UsługodawcaZA/21/OOO5 Pełnienie nadzoru naukowego nad przygotowaniem i realizacją probnych obcląŻeń oraz
sprawozdaniem wraz z wniookami z badań.
2021-01-07
36Przedsiębiorstwo budowlano usługowe "TEKAM" Sp. z o.o.71600020460000205973UsługodawcaS19-K/P25/2021/158usługa transportowa - załadunek urobku z hałdy2021-01-20
37Firma Handlowo - Usługowa Marcin Wielgus8631027426-UsługodawcaS19-K/P25/2020/180Dtransport kruszyw z kopalni Wola Morawicka (151,10 km)2021-03-22
38TRANSTOM Tomasz Kęska7162374148-UsługodawcaS19-K/P25/2021/144usługi transportowe2021-04-19
39Układanie Nawierzchni Drogowych Łukasz Błasiak5641691578-dalszy Usługodawca01/U/2021wykonanie robót bitumicznych2021-04-19
40Lexbud Budownictwo i Infrastruktura Sp. z o.o.95428145770000837849dalszy Usługodawca02/U/2021wynajm brygady roboczej do wykonywania robót bitumicznych oraz robót im towarzyszących takich jak np.: roboty pomiarowe, porządkowe i zabezpieczenie robót2021-05-10
41"RAFTRANS" FIRMA TRANSPORTOWA USUGI I HANDEL Rafał Twardziak8251958868-UsługodawcaS19-K/P25/2021/145transport mieszanek mineralno-asfaltowych2021-05-26
42USŁUGI TRANSPORTOWO-HANDLOWE JACEK DZIADURA7251003193-UsługodawcaS19-K/P25/2021/155transport MMA2021-07-19
43JAN-TRANS Piotr Janczak716129615-UsługodawcaS19-K/P25/2021/303Kusługa koparką kołową wraz z obsługą operatorską - budowa budynków sanitariatów na terenie MOP Słodków2021-08-12
44JAN-TRANS Piotr Janczak716129615-UsługodawcaS19-K/P25/2021/304Kusługa koparką kołową wraz z obsługą operatorską - naprawy uszkodzeń po intensywnych opadach (humus, rowy)2021-08-12
 

 

Dostawcy

Listę dostawców przedstawia poniższa tabela:

L.p.NazwaNIPKRSKategoria podmiotuNr UmowyPrzedmiot umowy - zakresData podpisania umowy/aneksu
1Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów "SIBET S.A." w Kielcach65710310080000070050DostawcaS19-K/P25/2019/04dostawa belek sprężonych uwzględniających filigrany2019-06-18
2Mosty Łódź S. A.7270126890000059612DostawcaS19-K/P25/2019/05dostawa belek sprężonych uwzględniających filigrany2019-07-24
3Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych „FABET” S.A. (Od 02.11.2020 BETARD)65721643490000062461DostawcaS19-K/P25/2019/03dostawa belek sprężonych uwzględniających filigrany2019-07-24
4Mobilwag, Kamil Włodarczyk 7122774597-DostawcaS19-K/P25/2019/24Dostawa i uruchomienie wagi samochodowej2019-09-05
5CEMAR Puławy Sp. Z.o.o71628150900000513368DostawcaS19-K/P25/2019/16Dostawa betonu2019-09-05
6Cemex Polska Sp.z.o.o95114964320000037375dalszy DostawcaS19-2/2019Dostawa betonów towarowych2019-10-28
7Walter Schmidt Cement Polska Sp.z.o.o 61917381500000174559DostawcaS19-K/P25/2019/41dostawa (transport z materiałem): HRBE2 Drohart 12,5; HRB N3 Drohart Standard 22,5; Proviacal LB 30D                                                   dostawa (transport bez materiału) EPO-GRUNT2019-10-29
8KONSORCJUM STALI S.A 52200043790000279883DostawcaS19-K/P25/2019/10prefabrykacja i dostawa stali zbrojeniowej o klasie AIIIN i gatunku B500SP w zakresie średnic 10-32mm z wyłączeniem średnic Ø18, Ø19 na obiekty mostowe. 2019-10-29
9TELEYKO TADEUSZ TELEJKO71200062734-DostawcaS19-K/P25/2019/35Doatawa tarcicy budowlanej2019-12-02
10Cemex Polska Sp.z.o.o95114964320000037375dalszy DostawcaS19-K/P25/2019/47Dostawa materiałów (CEM II/B-V 32,5 R-HSR; CEM I 42,5 R)2019-12-11
11Masfalt Sp.z.o.o73500261790000040878DostawcaS19/L/P24/2019/60mieszanki mineralno-asfaltowe2019-12-12
12SEMICO Sp.Z.o.o7262647060000039568DostawcaS19-K/P25/2019/48Dostawa używanych płyt drogowych2019-12-13
13GM STEEL Sp.z.o.o71519412530000731478DostawcaS19-K/P25/2019/50kruszywo2019-12-18
14STANLAB Sp.z.o.o.63122684480000790674DostawcaS19-K/P25/2019/37dostawa sklejki szalunkowej2019-12-18
15STYROBUD B T K RADOMSCY Sp. J51700700480000324575DostawcaS19-K/P25/2019/43dostarczenie płyt drogowych 1,5x3,0,152019-12-19
16Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "ADW" Sp.z.o.o64603237880000164356DostawcaS19-K/P25/2019/39Izoplast R, Izoplast B, Izoplast R-W, Izoplast B-W2020-01-16
17Konvers Sp.z.o.o.10700030100000247400dostawcaS19-U/P25/2020/73dostawa geosyntetyków2020-02-10
18KOPALNIE DOLOMITU W SANDOMIERZU S.A.86411452510000198612DostawcaS19K/P25/2020/56dostawa kruszyw 0/31,52020-02-10
19Wod-Bud Sp. z o.o7150200454-DostawcaS19-K/P25/2020/78materiał do wymiany gruntu na obiektach WD-26, WS-27, WS-28, MS-29, WD_30, WD-31, WS-32, WS-33, WD-34, WD-35, WD-36, MD-37,P23,
P24 
2020-02-13
20Cemex Polska Sp.z.o.o95114964320000037375DostawcaS19-K/P25/2019/58Dostawa kruszyw 0/31,52020-02-17
21EURO-TED Sp. z o.o.57328504560000518134dalszy DostawcaS19-L/P24/2019/30
(Polbud Pomorze)
dostawa materiałów - kosze zbrojeniowe pali CFA2020-02-17
22viaCon Polska Sp. z o.o.69722072170000281974DostawcaS19-K/P25/2020/82dostawa przepustów stalowych, rur stalowych2020-02-25
23SAMBUD -2 Bielecki i wspólnicy Sp. J.6780101380000034146DostawcaS19-K/P25/2020/77dostawa stali zbrojeniowej2020-02-28
24ANKRA Sp. z o.o.94521572360000382964DostawcaS19-K/P25/2020/81dostawa deska gzymsowa2020-02-28
25FORBUILD S.A.65817002960000342237DostawcaS19-K/P25/2020/049MDostawa taśm dylatacyjnych2020-03-11
26Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe KYUBI Paweł Kubiak8311525499-DostawcaS19-K/P25/2020/87Przepusty PHED2020-03-16
27Maria Mrozek FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MROZ-KOP7161147350-DostawcaS19-K/P25/2020/88Dostawa piasku2020-03-16
28MACCAFERRI POLSKA Sp. z o.o.52424421290000136015DostawcaS19-K/P25/2020/85Elementy systemu gruntu zbrojnonego2020-03-16
29DWD System Sp. z o.o.67623557560000288135DostawcaS19-K/P25/2020/056Mdostawa materiałów2020-03-31
30FORBUILD S.A.65817002960000342237DostawcaS19-K/P25/2020/058MNakrętka sześciokątna spawalna2020-04-01
31PBI Infrastruktura S.A.81614655240000001731DostawcaS19-K/P25/2019/PBI/002dostawa mieszanek mineralno-asfaltowych do wykonania objazdów placu budowy2020-04-07
32FLORA BIS Sp. z o.o.57420326300000332776DostawcaS19-K/P25/2020/97ekrany akustyczne, przeciwolśnieniowe2020-04-08
33Dariusz Omilianowicz Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowe TRANS-SYP7161113813-DostawcaS19-K/P25/2020/51kruszywo z żużla stalowiniczego2020-04-16
34Szymon Lenartowicz LENBUD7122869211-DostawcaS19-K/P25/2020/99płyty prefabrykowane 2020-04-21
35Kruszywa Śląskie Sp. z o.o.52526196350000558799DostawcaS19-K/P25/2020/34dostawa kruszywa Łagów V2020-04-27
36IMPEKSTIR Operations Sp. z o.o. Sp. K. 96809462340000387698DostawcaS19-K/P25/2020/61dostawa krawężników2020-05-11
37ROWIBUD Sp. z o.o.63123096670000137368DostawcaS19-K/P25/2020/100dostwa wpustów mostowych2020-05-12
38PBI Infrastruktura S.A.81614655240000001731DostawcaS19-K/P25/2019/PBI/003dostawa mieszanek mineralno-asfaltowych2020-06-29
39HILTI (POLAND) Sp. z o.o.11800003140000003816DostawcaS19-K/P25/2020/25kotwa talerzowa2020-07-02
40NIKO Sp. z o.o. Sp. k.79525397670000653021DostawcaS19-K/P25/2020/26Geokompozyt GXP Dren WTX 72020-07-02
41IBF POLSKA Sp. z o.o.61200040670000060120DostawcaS19-K/P25/2020/079dostawa materiałów2020-07-30
42TRANSTOM Tomasz Kęska7162374148-DostawcaS19-K/P25/2020/89transport mieszanek mineralno-asfaltowych2020-08-13
43viaCon Polska Sp. z o.o.69722072170000281974DostawcaS19-K/PP25/2020/087Ddostawa geomembrany kubełkowej2020-08-13
44FORBUILD S.A.65817002960000342237DostawcaS19-K/P25/2020/088Mtaśma dylatacyjna2020-08-13
45BRUK-BET Sp. z o.o.51702005800000270323DostawcaS19-L/P25/2020/087Ddostawa krawężnika drogowego, kostki brukowej HOLLAND, 2020-09-10
46IBF POLSKA Sp. z o.o.61200040670000060120DostawcaS19-K/P25/2020/107Ddostawa płyt chodnikowych2020-10-12
47DWD System Sp. z o.o.67623557560000288135DostawcaS19-K/P25/2020/117Mdostawa materiałów2020-10-29
48BRUK-BET Sp. z o.o.51702005800000270323DostawcaS19-K/P25/2020/68dostawa kostki brukowej Holland2020-11-09
49Resicon Antolak Sp. j.506 011 60 450000713798DostawcaS19-K/P25/2020/142Dtransport rur stalowych2020-11-30
50Kruszywa Śląskie Sp. z o.o.52526196350000558799Dostawcanr 12/2020dostawa kruszywa mieszanka Q62020-12-15
51Dynamik Sp z o.o.67926388550000142602dalszy DostawcaOS-1010/20/C ;                                                                 OS-1011/20/Csłupy oświetleniowe2020-12-23
52Electrics Sp. z o.o.77432382280000710625dalszy Dostawcabrakdostawa kabli2021-01-11
53IBF POLSKA Sp. z o.o.61200040670000060120DostawcaS19-K/P25/2021/159Ddostawa płyt chodnikowych2021-02-23
54ALFA-BET Sp. z o.o.71419947270000296733dalszy DostawcaS19-3/DOST/002/2020beton na trzon pala C30/37 S4 XD2 XF2 F502021-03-23
55viaCon Polska Sp. z o.o.69722072170000281974DostawcaS19-K/P25/2021/188Ddostawa geowłókniny2021-03-25
56IBF POLSKA Sp. z o.o.61200040670000060120DostawcaS19-K/P25/2021/177Delement ściekowy - korytko odwadniające2021-03-29
57FIRMA NASIENNA GRANUM-Z.MANIAS-S.MENC-J.SZYMAŃSKI SP.J.83110061730000000491DostawcaS19-K/P25/2021/132dostawa mieszanki traw "AUTOSTRADA I", "AUTOSTRADA III"2021-03-29
58NEPTUN Sp. z o.o.94622200540000001724DostawcaS19-K/P25/2021/142dostawa rury drenarskiej fi 2002021-03-31
59Betafence Sp. z o.o.74919896550000628186DostawcaS19-K/P25/2021/139dostawa kompletnego systemu ogrodzeniowego2021-04-13
60PBI Beton Sp. z o.o.86419539330000636611DostawcaS19-K/P25/2021/208podsypka cementowo - piaskowa 1:42021-04-26
61NEPTUN Sp. z o.o.94622200540000001724dalszy Dostawca05/2021oczyszczalnia ścieków, włazy, studnie betonowe, wpusty, pokrywy chodnikowe, płyty chodnikowe, zdrój uliczny, hydrant ogrodowy2021-05-05
62GEOMINERALS Sp. z o.o.65623429960000893217DostawcaS19-K/P25/2021/146dostawa kruszywa o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm z kopalni Łagów IV i Komorniki2021-06-11
63PBI Infrastruktura S.A.81614655240000001731DostawcaS19-K/P25/2021/303dostawa MMA AC 22P 35/50 KR3-7 (awaria Masfalt)2021-08-12
64STANLUX Sp. z o.o.95919607350000548891DostawcaS19-K/P25/2021/294Kdostawa Ytong 36,5cm PP4/0,6 P+W2021-08-12