Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Kontrakt, Podwykonawcy

 Podwykonawcy

Listę podwykonawców przedstawia poniższa tabela:

 
 
 
 

Lp.

Nazwa firmy

Rodzaj robót

Data podpisania umowy

NIP /

KRS

Kwalifikacje współpracującego Podmiotu

Numery

umów

1

FASTI Sp. z o.o.

Rozbiórki

25.07.2019

7010649786 / 0000656894

Podwykonawca

S19-K/P25/2019/19

2

GOLDNER Sp. z.o.o

Roboty Budowlane (roboty ziemne, wykopy, nasypy, stabilizacje, węzły konstrukcyjne, wzmocnienia)

10.01.2020

9462647410 / 0000498621

Podwykonawca

S19-K/P25/2019/14

3

RBS Media Sp. z.o.o Sp.k

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych,

07.01.2020

8172172932 / 0000433283

Podywkonawca

S19-K/P25/2019/17

 
 

 Usługodawcy

Listę usługodawców przedstawia poniższa tabela:

.

Nazwa firmy

Rodzaj robót

Data podpisania umowy

NIP /

KRS

Kwalifikacje współpracującego Podmiotu

Numery

umów

1

Ivia S.A.

Prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji ZRID

12.04.2018

5472147523 /

0000660219

Usługodawca

10/159-III/RJ/15/2018

2

MODELAB Bartosz

Chuderski

Pomiar ruchu

17.05.2018

6321964319 /

-

Dalszy

Usługodawca

P.2018.06/02

3

ARCHITEKT Paweł

Ociepka

Dokumentacja MOP

17.05.2018

7340019249 /

-

Dalszy

Usługodawca

P.2018.06/3

4

HGS Sp. z o.o.

Usługi geologiczne

17.05.2018

5213654260 /

0000474057

 

 

 

 

 

 

Dalszy

Usługodawca

 

P.2018.06/6

Wykonanie kompleksowej dokumentacji likwidacji 16 studni  oraz 2 nowoprojektowanych studni

04.03.2019

P.2018.06/11

Projekt systemu monitoringu obiektów drogowych i inżynierskich w zakresie obserwacji wód podziemnych zgodnie z Specyfikacją na projektowanie SP.10.30 oraz Instrukcją Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, Część 1 i 2

16.12.2019

P.2018.06/12

5

GEOPOINT Grzegorz

Strychar

Mapy DCP

22.05.2018

6911731622 /

-

Dalszy

Usługodawca

2018.06/1

6

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Wojciech

Bednarczyk

Projekty podziału nieruchomości dla ZRID

04.06.2018

8641126012 /

-

Dalszy

Usługodawca

2018.6/7

7

Skóra Dariusz, DS-COOM

Projekty teletechnika

08.06.2018

5481379285 /

-

Dalszy

Usługodawca

P2018.06/8

8

Agro Trade Grzegorz

Bujak

KIP, raport ponownej oceny

17.07.2018

7681571031 /

-

Dalszy

Usługodawca

P2018.06/5

9

Paweł Stefański

CONCRETE SOUND

Projekty przepustów

drogowych i rurowania

03.08.2018

6792889600 /

-

Dalszy

Usługodawca

-

10

BIO-STUDY Marcin Łukaszewicz

Raport ponownej oceny, chiropterofauna

05.09.2018

7962649925 /

-

Dalszy

Usługodawca

-

11

Biuro Inżynierskie Olesiński & Adamiec

Projekt Wykonawczy (PO, UN, WY, OT, BBQ) dla obiektów inżynierskich

12.12.2018

6422886532 /

-

Dalszy

Usługodawca

P.2018.06/9

12

TRASA – Usługi Projektowe

Projekt organizacji ruchu

18.02.2019

8211234199 /

-

Dalszy

Usługodawca

P2018.06/4

13

POLSERVICE GEO

Sp. z o.o.

Prace geodezyjne

21.02.2019

7010045870 /

0000269026

Usługodawca

S19-K/P25/2019/02

14

POLSERVICE GEO

Sp. z o.o.

wytyczenie terenów przeznaczonych do wycinki drzew będących w Zarządzie Lasów Państwowych

12.03.2019

7010045870 /

0000269026

Usługodawca

zlecenie nr
S19-L/P25/2019/Z01

15

DROG – TECH

Sp. z o.o.

Obsługa laboratoryjna

15.04.2019

9462674542 / 0000701107

Usługodawca

S19-K/P25/2019/08

16

V2B Poland Maciej Krajewski

Inwentaryzacja dróg i budynków

14.06.2019

6342438719 /

-

Usługodawca

S19-K/P25/2019/09

17

Hawro Józef Zakład Usług Leśnych, Tartacznictwo, Handel Drewnem

Wycinka, karczowanie oraz zabezpieczanie drzew i krzewów

25.06.2019

8151173748 /

-

Usługodawca

S19-K/P25/2019/11

18

Pracownia Archeologiczna "Archelius" mgr Michał Kubera

Obsługa archeologiczna

25.06.2019

7141849735 /

-

Usługodawca

S19-K/P25/2019/07

19

KSAR Sp. z o. o. Sp k.

Pełnienie nadzoru środowiskowego / wykonanie i utrzymanie ogrodzenia z agrotkaniny

26.08.2019

5130084185 / 0000784079

Usługodawca

S19-K/P25/2019/18

20

TM VIA Sp. z.o.o

Kompleksowa obsługa tymczasowej organizacji ruchu

26.09.2019

6782926541 /  0000213659

Usługodawca

S19-K/P25/2019/36

21

Daniel Maranda "Pracownia Analiz Środowiskowych" Asanga

Wykonanie dokumentacji niezbędnej do otrzymania decyzji środowiskowej

22.01.2020

8311457970 / -

Usługodawca

S19-K/P25/2020/63

 

 

Dostawcy

Listę dostawców przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Nazwa firmy

Rodzaj robót

Data podpisania umowy

NIP /

KRS

Kwalifikacje współpracującego Podmiotu

Numery

umów

1

Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów "SIBET" S.A.

Dostawa belek sprężonych uwzględniających filigrany

18.06.2019

6571031008 /

0000070050

Dostawca

S19-K/P25/2019/04

2

Mosty Łódź Spółka Akcyjna

Dostawa belek sprężonych uwzględniających filigrany

24.07.2019

7270126890 / 0000059612

Dostawca

S19-K/P25/2019/05

3

Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych „FABET” S.A.

Dostawa belek sprężonych uwzględniających filigrany

24.07.2019

6572164349 / 0000062461

Dostawca

S19-K/P25/2019/03

4

Mobilwag, Kamil Włodarczyk

Dostawa i uruchomienie wagi samochodowej

2019-09-19

7122774597 /  -

Dostawca

S19-K/P25/2019/24

5

CEMAR Puławy Sp. Z.o.o

Dostawa betonu

2019-09-19

7162815090 / 0000513368

Dostawca

S19-K/P25/2019/16

6

KONSORCIUM STALI S.A

 

prefabrykacja i dostawa stali zbrojeniowej o klasie AIIIN i gatunku B500SP w zakresie średnic 10-32mm z wyłączeniem średnic Ø18, Ø19 na obiekty mostowe.

2019-10-29

 

522000439 / 0000279883

Dostawca

S19-K/P25/2019/10

7

Cemex Polska Sp.z.o.o

Dostawa betonów towarowych

2019-10-30

9511496432 / 0000037375

Dostawca

S19-K/P25/2019/41

8

Walter Schmidt Cement Polska Sp.z.o.o

 

dostawa (transport z materiałem): HRBE2 Drohart 12,5; HRB N3 Drohart Standard 22,5; Proviacal LB 30D                                                   dostawa (transport bez materiału) EPO-GRUNT

2019-10-29

6191738150 / 0000174559

Dostawca

S19-2/2019