Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Kontrakt, Podwykonawcy

 Podwykonawcy

Listę podwykonawców przedstawia poniższa tabela:

 

p.

Nazwa firmy

Rodzaj robót

Data podpisania umowy

NIP /

KRS

Kwalifikacje współpracującego Podmiotu

Numery

umów

1

FASTI Sp. z o.o.

Rozbiórki

25.07.2019

7010649786 / 0000656894

Podwykonawca

S19-K/P25/2019/19

2

GOLDNER Sp. z.o.o

Roboty Budowlane (roboty ziemne, wykopy, nasypy, stabilizacje, węzły konstrukcyjne, wzmocnienia)

10.01.2020

9462647410 / 0000498621

Podwykonawca

S19-K/P25/2019/14

3

RBS Media Sp. z.o.o Sp.k

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych,

07.01.2020

8172172932 / 0000433283

Podywkonawca

S19-K/P25/2019/17

4

MENARD POLSKA Sp. Z.O.O

Wykonanie robót budowlanych - wzmocnienia podłoża gruntowego na potrzeby posadowienia nasypu drogowego

10.02.2020

5291729492 / 0000269824

Podwykonawca

S19-K/P25/2019/15

5

POLBUD Pomorze Sp. z.o.o.

Wykonanie posadowienia obiektéw mostowych w technologii pali CFA 800 oraz w technologii wzmocnienia wglebnego kolumnami DSM 800, wraz z nlezbednyml materiaiami I sprzetem.

09.12.2019

5562351032 / 0000142265

Podwykonawca

S19-K/P25/2019/30

6

TRANSTOM Tomasz Kęska

Prace rozbiórkowe

10.02.2020

7162374148 / -

Podwykonawca

S19-K/P25/2020/69

7

KPRM
INFRASTRUKTURA Sp. z o.o.

 

Dostawa i montaż łożysk oraz urządzeń dylatacyjnych

 

04.12.2019

6322015022

/ -

Podwykonawca

S19-K/P25/2019/42

 

8

PRI INŻBUD Sp. Jawna Jerzy Harenda, Andrzej Klaga

 

Projekt technologiczny zabezpieczenia wykopu obiektów: MS-29, MD-37, mobilizacja i demobilizacja sprzętu i zaplecza, wykonanie ścianki szczelnej

 

10.03.2020

6220107720 / 0000821397

Podwykonawca

S19-K/P25/2019/32

 

 
 
 
 
 
 

 Usługodawcy

Listę usługodawców przedstawia poniższa tabela:

p.

Nazwa firmy

Rodzaj robót

Data podpisania umowy

NIP /

KRS

Kwalifikacje współpracującego Podmiotu

Numery

umów

1

Ivia S.A.

Prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji ZRID

12.04.2018

5472147523 /

0000660219

Usługodawca

10/159-III/RJ/15/2018

2

MODELAB Bartosz

Chuderski

Pomiar ruchu

17.05.2018

6321964319 /

-

Dalszy

Usługodawca

P.2018.06/02

3

ARCHITEKT Paweł

Ociepka

Dokumentacja MOP

17.05.2018

7340019249 /

-

Dalszy

Usługodawca

P.2018.06/3

4

HGS Sp. z o.o.

Usługi geologiczne

17.05.2018

5213654260 /

0000474057

 

 

 

 

 

 

Dalszy

Usługodawca

 

P.2018.06/6

Wykonanie kompleksowej dokumentacji likwidacji 16 studni  oraz 2 nowoprojektowanych studni

04.03.2019

P.2018.06/11

Projekt systemu monitoringu obiektów drogowych i inżynierskich w zakresie obserwacji wód podziemnych zgodnie z Specyfikacją na projektowanie SP.10.30 oraz Instrukcją Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, Część 1 i 2

16.12.2019

P.2018.06/12

5

GEOPOINT Grzegorz

Strychar

Mapy DCP

22.05.2018

6911731622 /

-

Dalszy

Usługodawca

2018.06/1

6

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Wojciech

Bednarczyk

Projekty podziału nieruchomości dla ZRID

04.06.2018

8641126012 /

-

Dalszy

Usługodawca

2018.6/7

7

Skóra Dariusz, DS-COOM

Projekty teletechnika

08.06.2018

5481379285 /

-

Dalszy

Usługodawca

P2018.06/8

8

Agro Trade Grzegorz

Bujak

KIP, raport ponownej oceny

17.07.2018

7681571031 /

-

Dalszy

Usługodawca

P2018.06/5

9

Paweł Stefański

CONCRETE SOUND

Projekty przepustów

drogowych i rurowania

03.08.2018

6792889600 /

-

Dalszy

Usługodawca

-

10

BIO-STUDY Marcin Łukaszewicz

Raport ponownej oceny, chiropterofauna

05.09.2018

7962649925 /

-

Dalszy

Usługodawca

-

11

Biuro Inżynierskie Olesiński & Adamiec

Projekt Wykonawczy (PO, UN, WY, OT, BBQ) dla obiektów inżynierskich

12.12.2018

6422886532 /

-

Dalszy

Usługodawca

P.2018.06/9

12

TRASA – Usługi Projektowe

Projekt organizacji ruchu

18.02.2019

8211234199 /

-

Dalszy

Usługodawca

P2018.06/4

13

POLSERVICE GEO

Sp. z o.o.

Prace geodezyjne

21.02.2019

7010045870 /

0000269026

Usługodawca

S19-K/P25/2019/02

14

POLSERVICE GEO

Sp. z o.o.

wytyczenie terenów przeznaczonych do wycinki drzew będących w Zarządzie Lasów Państwowych

12.03.2019

7010045870 /

0000269026

Usługodawca

zlecenie nr
S19-L/P25/2019/Z01

15

DROG – TECH

Sp. z o.o.

Obsługa laboratoryjna

15.04.2019

9462674542 / 0000701107

Usługodawca

S19-K/P25/2019/08

16

V2B Poland Maciej Krajewski

Inwentaryzacja dróg i budynków

14.06.2019

6342438719 /

-

Usługodawca

S19-K/P25/2019/09

17

Hawro Józef Zakład Usług Leśnych, Tartacznictwo, Handel Drewnem

Wycinka, karczowanie oraz zabezpieczanie drzew i krzewów

25.06.2019

8151173748 /

-

Usługodawca

S19-K/P25/2019/11

18

Pracownia Archeologiczna "Archelius" mgr Michał Kubera

Obsługa archeologiczna

25.06.2019

7141849735 /

-

Usługodawca

S19-K/P25/2019/07

19

KSAR Sp. z o. o. Sp k.

Pełnienie nadzoru środowiskowego / wykonanie i utrzymanie ogrodzenia z agrotkaniny

26.08.2019

5130084185 / 0000784079

Usługodawca

S19-K/P25/2019/18

20

TM VIA Sp. z.o.o

Kompleksowa obsługa tymczasowej organizacji ruchu

26.09.2019

6782926541 /  0000213659

Usługodawca

S19-K/P25/2019/36

21

Daniel Maranda "Pracownia Analiz Środowiskowych" Asanga

Wykonanie dokumentacji niezbędnej do otrzymania decyzji środowiskowej

22.01.2020

8311457970 / -

Usługodawca

S19-K/P25/2020/63

22

PW INVEST-BUD Sp.z.o.o.

Wykonanie prac ogólnobudowlanych przez pracowników fizycznych

02.12.2019

6511722453 / 0000701384

Usługodawca

S19-K/P25/2019/38

23

MKM Usługi dźwigowo-sprzętowe mirosław Michałkiewicz

wynajęcie sprzętu budowlanego wraz z paliwem

22.01.2020

7131402671 / -

Usługodawca

S19-K/P25/2020/62

24

Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe TRAKT MAREK JAROSZEWICZ

wynajem dźwigów

04.02.2020

7141056905 / -

Usługodawca

S19-K/P25/2020/74

25

Zakład Transportu i Budowy Dróg Białowąs

utrzymanie drogi DK19 i DK74 w okresie zimowym i letnim

31.01.2020

7922301647 / 0000710405

Usługodawca

S19-K/P25/2020/52

26

ALGECO POLSKA Sp.z.o.o.

najm kontenerów biurowych, magazynowych, sanitarnych i zbiorników pod kontenery sanitarne wraz z ich ewentualnym wyposażeniem dodatkowym; dostawa oraz odbiór

10.02.2020

5842294660 / -

Usługodawca

S19K/P25/2020/76

27

Atut-Rental

 

wynajem sprzętu budowlanego

 

24.02.2020

5270050855 /

000067754

 

Usługodawca

S19-K/P25/2019/46

 

 

Dostawcy

Listę dostawców przedstawia poniższa tabela:

 

Nazwa firmy

Rodzaj robót

Data podpisania umowy

NIP /

KRS

Kwalifikacje współpracującego Podmiotu

Numery

umów

1

Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów "SIBET" S.A.

Dostawa belek sprężonych uwzględniających ligrany

18.06.2019

6571031008 /

0000070050

Dostawca

S19-K/P25/2019/04

2

Mosty Łódź Spółka Akcyjna

Dostawa belek sprężonych uwzględniających filigrany

24.07.2019

7270126890 / 0000059612

Dostawca

S19-K/P25/2019/05

3

Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych „FABET” S.A.

Dostawa belek sprężonych uwzględniających filigrany

24.07.2019

6572164349 / 0000062461

Dostawca

S19-K/P25/2019/03

4

Doka Polska Sp. Z.o.o

Dzierżawa szalunków

12.09.2019

8971346159 / 0000170519

Dostawca

S19-K/P25/2019/23

5

Mobilwag, Kamil Włodarczyk

Dostawa i uruchomienie wagi samochodowej

2019-09-19

7122774597 /  -

Dostawca

S19-K/P25/2019/24

6

CEMAR Puławy Sp. Z.o.o

Dostawa betonu

2019-09-19

7162815090 / 0000513368

Dostawca

S19-K/P25/2019/16

7

KONSORCIUM STALI S.A

prefabrykacja i dostawa stali zbrojeniowej o klasie AIIIN i gatunku B500SP w zakresie średnic 10-32mm z wyłączeniem średnic Ø18, Ø19 na obiekty mostowe.

2019-10-29

 

522000439 / 0000279883

Dostawca

S19-K/P25/2019/10

8

Cemex Polska Sp. z o.o

Dostawa betonów towarowych

2019-10-30

9511496432 / 0000037375

Dostawca

S19-K/P25/2019/41

9

Walter Schmidt Cement Polska Sp.z.o.o

 

dostawa (transport z materiałem): HRBE2 Drohart 12,5; HRB N3 Drohart Standard 22,5; Proviacal LB 30D                                                   dostawa (transport bez materiału) EPO-GRUNT

2019-10-29

6191738150 / 0000174559

Dostawca

S19-2/2019

10

SEMICO Sp.Z.o.o

Dostawa używanych płyt drogowych

13.12.2019

7262647060 /

000039568

Dostawca

S19-K/P25/2019/48

11

Masfalt Sp.z.o.o

mieszanki mineralno-asfaltowe

12.12.2019

7350026179 / 0000040878

Dostawca

S19/L/P24/2019/60

12

STYROBUD B.D.K. RADOMSCY Sp. J

dostarczenie płyt drogowych 1,5x3,0,15

19.12.2019

5170070048 / 0000324575

Dostawca

S19-K/P25/2019/43

13

Konvers Sp.z.o.o.

dostawa geosyntetyków

10.02.2020

1070003010 / 0000247400

Dostawca

S19-U/P25/2020/73

14

KOPATNIE DOTOMITU S.A. W SANDOMTERZU

dostawa kruszyw 0/31,5

10.02.2020

864114525I / 0000198612

Dostawca

S19K/P25/2020/56

15

Wod-Bud Sp. z o.o

materiał do wymiany gruntu na obiektach WD-26, WS-27, WS-28, MS-29, WD_30, WD-31, WS-32, WS-33, WD-34, WD-35, WD-36, MD-37,P23,

P24

13.02.2020

7150200454 / -

Dostawca

S19-K/P25/2020/78

16

Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "ADW" Sp.z.o.o

 

Izoplast R, Izoplast B, Izoplast R-W, Izoplast B-W

 

16.12.2020

 

6460323788

/

0000164356

 

Dostawca

S19-K/P25/2019/39

 

16

EURO-TED

dostawa materiałów - kosze zbrojeniowe pali CFA

17.02.2020

5732850456

/

0000518134

 

Dostawca

 

S19-L/P24/2o19/30
(Polbud Pomorze)

 

17

SAMBUD -2 Bielecki i wspólnicy

dostawa stali zbrojeniowej

28.02. 2020

6780101380

/ 0000

34146

 

Dostawca

 

S19-K/P25/2020/77

18

ANKRA

dostawa deska gzymsowa

28.02.2020 

9452157236

/

0000382964

 

Dostawca

 

S19-K/P25/2020/81

19

Epore

sprzedaż meteriałów - popioł lotny wapienny

11.03.2020 

6151791971 / 0000112935

Dostawca

 

S19-K/P25/2020/80

20

KYUBI Paweł Kubiak

Przepusty PHED

16.03.2020

8311525499/ -

Dostawca

 

S19-K/P25/2020/87

21

MROZ-KOP Maria Mrozek

Dostawa pisaku

16.03.2020

7161147350 / -

Dostawca

 

S19-K/P25/2020/88

22

FORBULID

Dostawa taśm dylatacyjnych

11.03.2020

6581700296 / 0000342237

Dostawca

 

S19-K/P25/2020/049M

23

MACCAFERRI POLSKA

 

Elementy systemu gruntu zbrojnonego

16.03.2020 

5242442129 / 0000136015

Dostawca

 

S19-K/P25/2020/85