Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Kontrakt, Podwykonawcy

Podwykonawcy

Listę podwykonawców przedstawia poniższa tabela:

L.p.NazwaNIPKRSKategoria podmiotuNr UmowyPrzedmiot umowy - zakresData podpisania umowy/aneksu
1FASTI Sp. z o.o.70106497860000656894PodwykonawcaS19-K/P25/2019/19roboty budowlane; roboty rozbiórkowe2019-07-25
2KPRM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o.6322015022-Podwykonawca S19-K/P25/2019/42Dostawa i montaż łożysk oraz urządzeń dylatacyjnych2019-12-04
3POLBUD Pomorze Sp. z.o.o.5562351032 0000142265Podwykonawca S19-K/P25/2019/30Wykonanie posadowienia obiektéw mostowych w technologii pali CFA fi800 oraz w technologii wzmocnienia wglebnego kolumnami DSM fi 800, wraz z nlezbednyml materiaiami I sprzetem.2019-12-09
4ANMAX Sp. z o.o. Sp. k.71331041560000794514PodwykonawcaS19-K/P25/2019/22Przebudowa kolizji energetycznych SN i NN2019-12-31
5RBS Media Sp. z.o.o Sp.k81721729320000433283PodwykonawcaS19-K/P25/2019/17Przebudowa sieci telekomunikacyjnych, 2020-01-07
6GOLDNER Sp. z.o.o9462647410 0000498621Podwykonawca S19-K/P25/2019/14Roboty Budowlane (roboty ziemne, wykopy, nasypy, stabilizacje, węzły konstrukcyjne, wzmocnienia)2020-01-10
7Paweł Trzciński, Roboty ziemne8621640639-PodwykonawcaS19-K/P25/2019/29Wykonanie robót budowlanych ziemnych na odcinkach WD 26, WS 27, WS 28, MS 29, WD 30, WD 31, WS 32, WS 33, WD 34, WD 35, WD 36, MD 372020-01-16
9Jacek Końko P.W KONBUD 7120070432-PodwykonawcaS19-K/P25/2020/66Budowa i przebudowa istniejących sieci wogociągowych, budowa i przebudowa istniejących sieci kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej2020-01-22
10Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Grzegorz Skałecki7120077210-PodwykonawcaS19-K/P25/2O19/50Przebudowa istniejących sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia2020-02-04
11MENARD POLSKA Sp. z o.o.52917294920000269824PodwykonawcaS19-K/P25/2019/15wykonanie kolumn wymiany dynamicznej DR, kolumn przemieszczeniowych CMC i wykonanie kolumn DSM w celu wzmocnienia podłoża gruntowego na potrzeby posadowienia nasypu drogowego2020-02-10
12TRANSTOM Tomasz Kęska7162374148-PodwykonawcaS19-K/P25/2020/69Prace rozbiórkowe2020-02-10
13IMPET PROFIT Sp. Z.o.o.71233181280000634772PodwykonawcaS19-K/P25/2019/44Roboty żelbetowe i wykończenie przepustów: P-23 i P-242020-02-27
14PRI INŻBUD Sp. Jawna Jerzy Harenda, Andrzej Klaga 62201077200000013877PodwykonawcaS19-K/P25/2019/32Projekt technologiczny zabezpieczenia wykopu obiektów: MS-29, MD-37, mobilizacja i demobilizacja sprzętu i zaplecza, wykonanie ścianki szczelnej2020-03-10
15FERRBUD Sp. z o.o.81303334310000039071PodwykonawcaS19-K/P25/2020/89ułożenie przepustów2020-03-13
16Damian Nowak PHU NOWBUD6572717788-PodwykonawcaS19-K/P25/2019/21Wykonanie robót żelbetowych na obiektach WD26, WS27, WS28, MS29, WD30, WD31, WS322020-03-17
17EL-BED Wojciech Bednarczyk7132628064-PodwykonawcaS19-K/P25/2020/79Roboty budowlane2020-03-25
18HYDROMOST - invest Baran Mariusz8121089486-PodwykonawcaS19-K/P25/2020/86 wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej wraz z materiałem, wykonanie uciąglenia nawierzchni2020-04-07
19FREZBUD7141063621-PodwykonawcaS19-K/P25/2020/93Frezowanie nawierzchni bitumicznej2020-04-07
20INARE Sp. z o.o. Sp. K.67931509950000681587PodwykonawcaS19-K/P25/2020/96kompleksowe wykonanie budynków obwodu utrzymania drogi ekspresowej oraz MOP prawy i lewy Słodków.2020-04-08
21PPHU INTERMET Andrzej Rzepecki71210789670PodwykonawcaS19-K/P25/2020/90Wykonanie balustrad2020-04-16
22Przedsiębiorstwo budowlano usługowe "TEKAM" Sp. z o.o.71600020460000205973PodwykonawcaS19-K/P25/2019/55Wykonanie tymczasowych przejazdów przez rzekę, wykonanie przełożenia koryta cieku2020-04-27
23Szymi-Trans Piotr Butryn7151673203-PodwykonawcaS19-K/P25/2020/102rozbiórki, utylizacja materiałów2020-05-07
24Przedsiębiorstwo budowlano usługowe "TEKAM" Sp. z o.o.71600020460000205973PodwykonawcaS19-K/P25/2020/101przebudowa i konserwacja robót melioracyjnych i cieków naturalnych, budowa zbiorników2020-06-01
25Wieczorek Bogusław Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Tel-Bor"8641334472-dalszy PodwykonawcaALD/82/2019/0620Przebudowa sieci telekom., Budowa kanału technologicznego2020-06-15
26MIXBUD KONTRAKTY Sp. z o.o.64125321170000500942PodwykonawcaS19-K/P25/2020/106roboty budowlane - ułożenie mieszanek MMA2020-06-17
27OLAN Południe Sp. z o.o.87117550910000349064PodwykonawcaS19-K/P25/2020/107skropienie emulsją 2020-06-17
28ANMAX Sp. z o.o. Sp. k.71331041560000794514PodwykonawcaS19-K/P25/2020/108budowa linii kablowej, posadowienie stacji, budowa linii napowietrznej, posadowienia słupa2020-06-22
29NEXBET Makuch Stanisław8621241141-PodwykonawcaS19-K/P25/2020/111wklejanie prętów, dostawa żywicy, wiercenie otworów2020-06-30
30Michałek Jacek Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo Usługowe8621561638-PodwykonawcaS19-K/P25/2020/103zasypanie wykopów z gruntu nieprzepuszczalnego; zasypka konstrukcyjna za przyczółkiem, zasypka z gruntu zbrojeniowego; wykonanie ścian oporowych z gruntu zbrojeniowego; drenaż zasypki; rura osłonowa; rurqa drenarska2020-07-01
31Hydrotecc - Ang Sp.z o.o.11328653640000462134PodwykonawcaS19-K/P25/2020/94roboty budowlane: nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych2020-07-08
32FHU Robert Targoński7121101117-PodwykonawcaS19-K/PP/2020/31 - umowa rozwiązanawykonanie ścieku trójkątnego, wykonanie wpustów deszczowych2020-07-20
33Tadex -Pol System Sp. z o.o.73435188980000451630PodwykonawcaS19-K/P25/2020/84wykonanie robó żelbetowych na obiektach MS-29, WD-302020-07-31
34Hydrotecc - Ang Sp. z o.o.11328653640000462134PodwykonawcaS19-K/P25/2020/94nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo - poliuretanowych; zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych2020-08-07
35MR-CAT Sp. z o.o. Sp.k65729458740000792640PodwykonawcaS19-K/P25/2020/105wbudowanie ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych2020-08-17
36LS COMPLEX Sp. z o.o.71233646480000723214PodwykonawcaS19-K/P25/2020/LS Complex 001wykonanie ścieku trójkątnego, wykonanie krawężników betonowych2020-08-25
37KLIMAR Sp. z o.o.51703597250000424313Dalszy PodwykonawcaOUD/022instalacje sanitarne OUD2020-08-31
38Konsorcjum firm: Trax Elektronik, APM PRO, CAT Traffic, INQUBATOR, TelwayTrax -  6771005317,
APM - 547 029465t,
CAT - 7811803682,
Inqubator - 527 2639023
Telway-9442209753
Trax - 0000291-637,
APM - 0000224306,
CAT -  0000282275,
Inqubator - 0000378893,
Telway - 337901
PodwykonawcaS19-K/P25/2020/83wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem2020-09-01
39BIPV SYSTEM Sp. z o.o.81337131860000590298Dalszy PodwykonawcaOUD/022wykonanie instalacji elektrycznych budynków OUD2020-09-01
40Hydrotecc - Ang Sp.z o.o.11328653640000462134PodwykonawcaS19-K/P25/2020/28wykonanie odwodnienia obiektów mostowych2020-10-09
41DWD System Sp. z o.o.67623557560000288135PodwykonawcaS19-K/P25/2020/28wykonanie odwodnienia obiektów mostowych2020-10-09
42COMPLEX-BUD Sp. z o.o.8711707838000025L265 dalszy Podwykonawca050konstrukcje stalowe na budynkach2020-10-21
43BC POLSKA Łukasz Bieńko5060053540-PodwykonawcaS19-K/P25/2020/45budowa oświetlenia układu drogowego2020-10-21
44SAFEROAD RRS Polska70100387000000265582PodwykonawcaS19-K/P25/2020/113dostawa i montaż barier ochronnych2020-10-30
45Komorski Tomasz ToMa8241675608-PodwykonawcaS19-K/P25/2020/116rozbiórka obiektów infrastruktury podziemnej i nadziemnej - Skład Paliw Płynnych2020-11-10
46LS COMPLEX Sp. z o.o.71233646480000723214PodwykonawcaS19-K/P25/2020/112wykonanie robót brukarskich2020-11-12
47Tadex-Pol Park Technologiczny Sp. z o.o.73435306810000549640Podwykonawcaporozumenie do S19-K/P25/2020/84najem pracowników2020-11-25
48R.D.M Śródmieście Sp. z o.o. 6761031483 0000024357PodwykonawcaS19-K/P25/2020/114wykonanie warstwy wiążacej z asfaltu lanego; wykonanie przeciwspadków2020-12-01
49Michałek Jacek Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo Usługowe8621561638-PodwykonawcaS19-K/P25/2020/119D (umowa zlecenie)wykonanie umocnienia rowu2020-12-31
50Freyssinet Polska Sp. z o.o.52129966620000015219PodwykonawcaS19-K/P25/2020/115wprowadzenie kabli sprężających, wykonanie sprężenia, wykonanie iniekcji2020-12-31
51Michałek Jacek Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo Usługowe8621561638-PodwykonawcaS19-K/P25/2020/117humusowanie skarp i rowów, humusowanie i profilowanie terenów płaskich2021-01-13
42Michałek Jacek Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo Usługowe8621561638-PodwykonawcaS19-K/P25/2020/129umocnienie rowów2021-01-21
53Michałek Jacek Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo Usługowe8621561638-PodwykonawcaS19-K/P25/2020/128wykonanie drenażu w pasie rozdziału; montaż wylotów przykanalików w pasierozdziału; montaż studni2021-02-05
54Saferoad Grawil86700122160000152355PodwykonawcaS19-K/P25/2021/127oznakowanie poziome grupowarstwowe termoplastyczne, oznakowanie poziome cienkowarstwowe2021-02-24

Usługodawcy

Listę usługodawców przedstawia poniższa tabela:

L.p.NazwaNIPKRSKategoria podmiotuNr UmowyPrzedmiot umowy - zakresData podpisania umowy/aneksu
1IVIA S.A.54721475230000660219Usługodawca / Projektant10/159-III/RJ/15/2018wykonanie Projektu Budowlanego oraz materiałów projektowych do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń, wykonanie Projektu Wykonawczego, specyfikacji technicznych, instrukcji obsługi i konserwacji, wykonanie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wykonanie Mapy syt.-wys. do celów projektowych, wykonanie dokumentacji geologicznej oraz uzup. dokumentacji hydrogeologicznej, wykonanie materiałów do audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego, projekt podziału nieruchomości, plan działań ratowniczych, Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem, wykonanie STWIORB i przedmiarów robót, pełnienie nadzoru autorskiego2018-04-12
2Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Wojciech Bednarczyk8641126012-dalszy Usługodawca2018.6/7wykonanie projektu podziału nieruchomości
w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku
o wydanie ZRID wraz ze wszelkimi opiniami, uzgodnieniami i zatwierdzeniami wymaganymi przepisami prawa
2018-05-22
3DROG-TECH Sp. z o.o.94626745420000701107UsługodawcaS19-K/P25/2019/08kompleksowa obsługa laboratoryjna2019-04-15
4SAPPER SUPPORT Sp. z o.o.63126237250000371715UsługodawcaS19-K/P25/2019/06nadzór saperski2019-05-17
5V2B POLAND Maciej Krajewski6342438719-UsługodawcaS19-K/P25/2019/09Inwentaryzacja obiektów budowlanych, dróg, tras dostępu i urządzeń2019-06-14
6Hawro Józef Zakład Usług Leśnych, Tartacznictwo, Handel Drewnem8151173748-UsługodawcaS19-K/P25/2019/11wycinka, karczowanie oraz zabezpieczenie drzew i krzewów2019-06-25
7Pracowania archeologiczna ARCHELIUS Mgr Michał Kubera7141849735-UsługodawcaS19-K/P25/2019/07kompleksowa obsługa archeologiczna inwestycji2019-06-25
8KSAR Sp. z .o.o. Sp. k.51300841850000784079UsługodawcaS19-K/P25/2019/18-Pełnienie stałego nadzoru środowiskowego, w tym herpetologicznego i ornitologicznego;
-Wykonanie i utrzymanie ogrodzenia z agrotkaniny zabezpieczającego herpetofaunę
2019-08-26
9Doka Polska Sp. Z.o.o89713461590000170519UsługodawcaS19-K/P25/2019/23Dzierżawa szalunków2019-09-12
10TM VIA Sp. z.o.o.6782926541 0000213659Usługodawca S19-K/P25/2019/36Kompleksowa obsługa tymczasowej organizacji ruchu 2019-09-26
11PW INVEST-BUD Sp.z.o.o.65117224530000701384UsługodawcaS19-K/P25/2019/38Wykonanie prac ogolnobudowlanych przez pracowników fizycznych2019-12-02
12HGS Sp.  z o.o.52136542600000474057dalszy UsługodawcaP.2018.06/12Projekt systemu monitoringu obiektów drogowych i inżynierskich w zakresie obserwacji wód podziemnych zgodnie z Specyfikacją na projektowanie SP.10.30 oraz Instrukcją Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, Część 1 i 2 2019-12-16
13MKM Usługi dźwigowo-sprzętowe mirosław Michałkiewicz7131402671-usługodawcaS19-K/P25/2020/62wynajięcie sprzętu budowlanego wraz z paliwem2020-01-22
14Daniel Maranda "Pracownia Analiz Środowiskowych" Asanga8311457970-UsługodawcaS19-K/P25/2020/63Wykonanie dokumentacji niezbednej do otrzymania decyzji środowiskowej2020-01-22
15Zakład Transportu i Budowy Dróg Białowąs Sp. z o.o.79223016470000710405UsługodawcaS19-K/P25/2020/52utrzymanie drogi DK19 i DK74 w okresie zimowym i letnim2020-01-31
16Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe TRAKT MAREK JAROSZEWICZ7141056905-UsługodawcaS19-K/P25/2020/74wynajem dźwigów2020-02-04
17ALGECO POLSKA Sp.z.o.o.5842294660-UsługodawcaS19K/P25/2020/76najem kontenerów biurowych, magazynowych, sanitarnych i zbiorników pod kontenery sanitarne wraz z ich ewentualnym wyposażeniem dodatkowym; dostawa oraz odbiór2020-02-10
18CEZARY KUŁAGA7151696405­UsługodawcaS19-K/P25/2020/75wynejem sprzętu2020-02-17
19ATUT RENTAL Sp. z o.o.5270050855000067754UsługodawcaS19-K/P25/2019/46 wynajem sprzętu budowlanego2020-02-24
20Epore Sp. z o.o.61517919710000112935UsługodawcaS19-K/P25/2020/80sprzedaż meteriałów - popioł lotny wapienny2020-03-11
21PBI Infrastruktura S.A.81614655240000001731UsługodawcaS19-K/P25/2019/PBI/001wynajem sprzętu do wykonania robót bitumicznych2020-04-07
22Krzysztof Borecki F.H.U. POL-AGRA57418755560UsługodawcaS19-K/P25/2020/98świadczenie usług przez pracowników fizycznych2020-04-16
23M-cars Autohandel i Uslugi Transportowe Barbara Kornacka-Szczygieł71419033050UsługodawcaS19-K/P25/2020/92usługi transportowe2020-04-29
24Marek Grzegorz "KANBUD" Usługi Koparko Ładowarką i Remonty Budowlane65616609490UsługodawcaS19-K/P25/2020/95usługa czyszczenia nawierzchni chodników2020-04-29
25Ramirent S.A.9551909774000034051UsługodawcaS19-K/P25/2020/71wynajem sprzętu2020-05-11
26Grupa GT Ochrona Sp. z o.o.95918902070000352576UsługodawcaS19-K/P25/2020/109wideo-analiza, ochrona mienia2020-06-18
27PBI Infrastruktura S.A.81614655240000001731UsługodawcaS19-K/P25/2019/PBI/004wynajem sprzętu2020-06-29
28Szymi-Trans Piotr Butryn71516732030UsługodawcaS19-K/P25/2020/110wynejem sprzętu2020-07-02
29Dariusz Omilianowicz Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowe TRANS-SYP71611138130UsługodawcaS19-K/P25/2020/33wynajem sprzętu2020-07-20
30Niezgoda Grzegorz HDS Transport 94618904040UsługodawcaS19-K/P25/2020/49usługi transportowe2020-09-14
31DROG-TECH Sp. z o.o.94626745420000701107UsługodawcaS19-K/P25/2020/109Docena nośności nawierzchni drogowej2020-10-13
32Przedsiębiorstwo budowlano usługowe "TEKAM" Sp. z o.o.71600020460000205973UsługodawcaS19-K/P25/2021/158usługa transportowa - załadunek urobku z hałdy2021-01-20
 

 

Dostawcy

Listę dostawców przedstawia poniższa tabela:

L.p.NazwaNIPKRSKategoria podmiotuNr UmowyPrzedmiot umowy - zakresData podpisania umowy/aneksu
1Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów "SIBET S.A." w Kielcach65710310080000070050DostawcaS19-K/P25/2019/04dostawa belek sprężonych uwzględniających filigrany2019-06-18
2Mosty Łódź S. A.7270126890000059612DostawcaS19-K/P25/2019/05dostawa belek sprężonych uwzględniających filigrany2019-07-24
3Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych „FABET” S.A. (Od 02.11.2020 BETARD)65721643490000062461DostawcaS19-K/P25/2019/03dostawa belek sprężonych uwzględniających filigrany2019-07-24
4Mobilwag, Kamil Włodarczyk 7122774597-DostawcaS19-K/P25/2019/24Dostawa i uruchomienie wagi samochodowej2019-09-05
5CEMAR Puławy Sp. Z.o.o71628150900000513368DostawcaS19-K/P25/2019/16Dostawa betonu2019-09-05
6Cemex Polska Sp.z.o.o95114964320000037375dalszy DostawcaS19-2/2019Dostawa betonów towarowych2019-10-28
7Walter Schmidt Cement Polska Sp.z.o.o 61917381500000174559DostawcaS19-K/P25/2019/41dostawa (transport z materiałem): HRBE2 Drohart 12,5; HRB N3 Drohart Standard 22,5; Proviacal LB 30D                                                   dostawa (transport bez materiału) EPO-GRUNT2019-10-29
8KONSORCJUM STALI S.A 52200043790000279883DostawcaS19-K/P25/2019/10prefabrykacja i dostawa stali zbrojeniowej o klasie AIIIN i gatunku B500SP w zakresie średnic 10-32mm z wyłączeniem średnic Ø18, Ø19 na obiekty mostowe. 2019-10-29
9TELEYKO TADEUSZ TELEJKO71200062734-DostawcaS19-K/P25/2019/35Doatawa tarcicy budowlanej2019-12-02
10Cemex Polska Sp.z.o.o95114964320000037375dalszy DostawcaS19-K/P25/2019/47Dostawa materiałów (CEM II/B-V 32,5 R-HSR; CEM I 42,5 R)2019-12-11
11Masfalt Sp.z.o.o73500261790000040878DostawcaS19/L/P24/2019/60mieszanki mineralno-asfaltowe2019-12-12
12SEMICO Sp.Z.o.o7262647060000039568DostawcaS19-K/P25/2019/48Dostawa używanych płyt drogowych2019-12-13
13GM STEEL Sp.z.o.o71519412530000731478DostawcaS19-K/P25/2019/50kruszywo2019-12-18
14STANLAB Sp.z.o.o.63122684480000790674DostawcaS19-K/P25/2019/37dostawa sklejki szalunkowej2019-12-18
15STYROBUD B T K RADOMSCY Sp. J51700700480000324575DostawcaS19-K/P25/2019/43dostarczenie płyt drogowych 1,5x3,0,152019-12-19
16Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "ADW" Sp.z.o.o64603237880000164356DostawcaS19-K/P25/2019/39Izoplast R, Izoplast B, Izoplast R-W, Izoplast B-W2020-01-16
17Konvers Sp.z.o.o.10700030100000247400dostawcaS19-U/P25/2020/73dostawa geosyntetyków2020-02-10
18KOPALNIE DOLOMITU W SANDOMIERZU S.A.86411452510000198612DostawcaS19K/P25/2020/56dostawa kruszyw 0/31,52020-02-10
19Wod-Bud Sp. z o.o7150200454-DostawcaS19-K/P25/2020/78materiał do wymiany gruntu na obiektach WD-26, WS-27, WS-28, MS-29, WD_30, WD-31, WS-32, WS-33, WD-34, WD-35, WD-36, MD-37,P23,
P24 
2020-02-13
20Cemex Polska Sp.z.o.o95114964320000037375dalszy DostawcaS19-K/P25/2019/58Dostawa kruszyw 0/31,52020-02-17
21EURO-TED Sp. z o.o.57328504560000518134dalszy DostawcaS19-L/P24/2019/30
(Polbud Pomorze)
dostawa materiałów - kosze zbrojeniowe pali CFA2020-02-17
22viaCon Polska Sp. z o.o.69722072170000281974DostawcaS19-K/P25/2020/82dostawa przepustów stalowych, rur stalowych2020-02-25
23SAMBUD -2 Bielecki i wspólnicy Sp. J.6780101380000034146DostawcaS19-K/P25/2020/77dostawa stali zbrojeniowej2020-02-28
24ANKRA Sp. z o.o.94521572360000382964DostawcaS19-K/P25/2020/81dostawa deska gzymsowa2020-02-28
25FORBUILD S.A.65817002960000342237DostawcaS19-K/P25/2020/049MDostawa taśm dylatacyjnych2020-03-11
26Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe KYUBI Paweł Kubiak8311525499-DostawcaS19-K/P25/2020/87Przepusty PHED2020-03-16
27Maria Mrozek FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MROZ-KOP7161147350-DostawcaS19-K/P25/2020/88Dostawa piasku2020-03-16
28MACCAFERRI POLSKA Sp. z o.o.52424421290000136015DostawcaS19-K/P25/2020/85Elementy systemu gruntu zbrojnonego2020-03-16
29DWD System Sp. z o.o.67623557560000288135DostawcaS19-K/P25/2020/056Mdostawa materiałów2020-03-31
30FORBUILD S.A.65817002960000342237DostawcaS19-K/P25/2020/058MNakrętka sześciokątna spawalna2020-04-01
31PBI Infrastruktura S.A.81614655240000001731DostawcaS19-K/P25/2019/PBI/002dostawa mieszanek mineralno-asfaltowych do wykonania objazdów placu budowy2020-04-07
32FLORA BIS Sp. z o.o.57420326300000332776DostawcaS19-K/P25/2020/97ekrany akustyczne, przeciwolśnieniowe2020-04-08
33Dariusz Omilianowicz Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowe TRANS-SYP7161113813-DostawcaS19-K/P25/2020/51kruszywo z żużla stalowiniczego2020-04-16
34Szymon Lenartowicz LENBUD7122869211-DostawcaS19-K/P25/2020/99płyty prefabrykowane 2020-04-21
35Kruszywa Śląskie Sp. z o.o.52526196350000558799DostawcaS19-K/P25/2020/34dostawa kruszywa Łagów V2020-04-27
36IMPEKSTIR Operations Sp. z o.o. Sp. K. 96809462340000387698DostawcaS19-K/P25/2020/61dostawa krawężników2020-05-11
37ROWIBUD Sp. z o.o.63123096670000137368DostawcaS19-K/P25/2020/100dostwa wpustów mostowych2020-05-12
38PBI Infrastruktura S.A.81614655240000001731DostawcaS19-K/P25/2019/PBI/003dostawa mieszanek mineralno-asfaltowych2020-06-29
39HILTI (POLAND) Sp. z o.o.11800003140000003816DostawcaS19-K/P25/2020/25kotwa talerzowa2020-07-02
40NIKO Sp. z o.o. Sp. k.79525397670000653021DostawcaS19-K/P25/2020/26Geokompozyt GXP Dren WTX 72020-07-02
41IBF POLSKA Sp. z o.o.61200040670000060120DostawcaS19-K/P25/2020/079dostawa materiałów2020-07-30
42TRANSTOM Tomasz Kęska7162374148-DostawcaS19-K/P25/2020/89transport mieszanek mineralno-asfaltowych2020-08-13
43viaCon Polska Sp. z o.o.69722072170000281974DostawcaS19-K/PP25/2020/087Ddostawa geomembrany kubełkowej2020-08-13
44FORBUILD S.A.65817002960000342237DostawcaS19-K/P25/2020/088Mtaśma dylatacyjna2020-08-13
45BRUK-BET Sp. z o.o.51702005800000270323DostawcaS19-L/P25/2020/087Ddostawa krawężnika drogowego, kostki brukowej HOLLAND, 2020-09-10
46IBF POLSKA Sp. z o.o.61200040670000060120DostawcaS19-K/P25/2020/107Ddostawa płyt chodnikowych2020-10-12
47DWD System Sp. z o.o.67623557560000288135DostawcaS19-K/P25/2020/117Mdostawa materiałów2020-10-29
48BRUK-BET Sp. z o.o.51702005800000270323DostawcaS19-K/P25/2020/68dostawa kostki brukowej Holland2020-11-09
49Resicon Antolak Sp. j.506 011 60 450000713798DostawcaS19-K/P25/2020/142Dtransport rur stalowych2020-11-30
50Kruszywa Śląskie Sp. z o.o.52526196350000558799Dostawcanr 12/2020dostawa kruszywa mieszanka Q62020-12-15
51Dynamik Sp z o.o.67926388550000142602dalszy DostawcaOS-1010/20/C OS-1011/20/Csłupy oświetleniowe2020-12-23