Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Kontrakt, Podwykonawcy

Podwykonawcy

Listę podwykonawców przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Nazwa firmy

Rodzaj robót

Data podpisania umowy

NIP /

KRS

Kwalifikacje współpracującego Podmiotu

Numery

umów

1

FASTI Sp. z o.o.

Rozbiórki

25.07.2019

7010649786 / 0000656894

Podwykonawca

S19-K/P25/2019/19

2

KPRM Infrastruktura Sp. z o.o.

Dostawa i montaż łożysk, dostawa i montaż urządzeń dylatacyjnych

04.12.2019

6322015022

Podwykonawca

S19-K/P25/2019/42

3

POLBUD Pomorze Sp. z.o.o.

Wykonanie posadowienia obiektów mostowych w technologii pali CFA fi800 oraz w technologii wzmocnienia wgłębnego kolumnami DSM fi 800, wraz z niezbędnym materiałami I sprzętem.

09.12.2019

5562351032 / 0000142265

Podwykonawca

S19-K/P25/2019/30

4

ANMAX Sp. z o.o. Sp. k.

Przebudowa kolizji energetycznych SN i NN

31.12.2019

7133104156 / 0000794514

Podwykonawca

S19-K/P25/2019/22

5

RBS Media Sp. z.o.o Sp.k

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych,

07.01.2020

8172172932 / 0000433283

Podwykonawca

S19-K/P25/2019/17

6

GOLDNER Sp. z.o.o

Roboty Budowlane (roboty ziemne, wykopy, nasypy, stabilizacje, węzły konstrukcyjne, wzmocnienia)

10.01.2020

9462647410 / 0000498621

Podwykonawca

S19-K/P25/2019/14

7

Paweł Trzciński, Roboty ziemne

Wykonanie robót budowlanych ziemnych na odcinkach WD 26, WS 27, WS 28, MS 29, WD 30, WD 31, WS 32, WS 33, WD 34, WD 35, WD 36, MD 37

16.01.2020

 

8621640639 / -

Podwykonawca

S19-K/P25/2019/29

8

Jacek Końko P.W KONBUD

 

Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych, budowa i przebudowa istniejących sieci kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej

22.01.2020

7120070432

/ -

Podwykonawca

S19-K/P25/2020/66

9

LS COMPLEX

wykonanie ścieku trójkątnego, wykonanie krawężników betonowych

25.08.2020

7123364648 / 0000723214

Podwykonawca

S19-K/P25/2020/LS Complex 001

10

KLIMAR

instalacje sanitarne OUD

31.01.2020

5170359725 / 0000424313

Podwykonawca

OUD/022

11

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Grzegorz Skałecki

Przebudowa sieci gazowych

04.02.2020

7120077210

Podwykonawca

S19-K/P25/2019/50

12

MENARD POLSKA Sp. Z.O.O

Wykonanie robót budowlanych - wzmocnienia podłoża gruntowego na potrzeby posadowienia nasypu drogowego

10.02.2020

5291729492 / 0000269824

Podwykonawca

S19-K/P25/2019/15

13

TRANSTOM Tomasz Kęska

Prace rozbiórkowe

10.02.2020

7162374148 / -

Podwykonawca

S19-K/P25/2020/69

14

STALMAX plus Krzysztof Ligęzka

wykonanie robót mostowych na obiektach WS-33, WD-34, WD-35, WD-36, MD-37

10.02.2020

7343169357 / -

Podwykonawca

S19-K/P25/2019/20

15

FERRBUD

ułożenie przepustów

13.02.2020

8130333431 / 0000039071

Podwykonawca

S19-K/P25/2020/89

16

EURO-TED

dostawa materiałów - kosze zbrojeniowe pali CFA

17.02.2020

5732850456/ 0000518134

Podwykonawca

S19-L/P24/2019/30

17

IMPET PROFIT Sp. Z.o.o.

Roboty żelbetowe i wykończenie przepustów: P-23 i P-24

27.02.2020

7123318128 / 0000634772

Podwykonawca

S19-K/P25/2019/44

18

PRI INŻBUD Sp. Jawna Jerzy Harenda, Andrzej Klaga

 

Projekt technologiczny zabezpieczenia wykopu obiektów: MS-29, MD-37, mobilizacja i demobilizacja sprzętu i zaplecza, wykonanie ścianki szczelnej

10.03.2020

6220107720 / 0000821397

Podwykonawca

S19-K/P25/2019/32

 

19

Damian Nowak PHU NOWBUD

Wykonanie robót żelbetowych na obiektach WD26, WS27, WS28, MS29, WD30, WD31, WS32

17.03.2020

6572717788/ -

Podwykonawca

S19-K/P25/2019/21

20

EL-BED Wojciech Bednarczyk

Roboty budowlane

25.03.2020

7132628064 / -

Podwykonawca

S19-K/P25/2020/79

21

HYDROMOST

Izolacja z papy

07.04.2020

8121089486 / -

Podwykonawca

S19-K/P25/2020/

22

FREZBUD

Frezowanie nawierzchni bitumicznej

07.04.2020

7141063621 / -

Podwykonawca

S19-K/P25/2020/93

23

INARE

kompleksowe wykonanie budynków obwodu utrzymania drogi ekspresowej oraz MOP prawy i lewy Słodków.

08.04.2020

6793150995 / 0000681587

Podwykonawca

S19-K/P25/2020/66

24

PPHU INTERMET

Wykonanie balustrad

16.04.2020

7121078967 / -

Podwykonawca

S19-K/P25/2020/90

25

Przedsiębiorstwo budowlano usługowe "TEKAM" Sp. z o.o.

Wykonanie tymczasowych przejazdów przez rzekę, wykonanie przełożenia koryta cieku

27.04.2020

7160002046 / 0000205973

Podwykonawca

S19-K/P25/2019/55

26

Szymi-Trans Piotr Butryn

rozbiórki, utylizacja materiałów

07.05.2020

7151673203 / -

Podwykonawca

S19-K/P25/2020/102

27

TEL - BOR

Przebudowa sieci telekom., Budowa kanału technologicznego

15.05.2020

8641334472 / -

Podwykonawca

ALD/82/2019/0620

28

Przedsiębiorstwo budowlano usługowe "TEKAM" Sp. z o.o.

przebudowa i konserwacja robót melioracyjnych i cieków naturalnych, budowa zbiorników

01.06.2020

7160002046 / 0000205973

Podwykonawca

S19-K/P25/2020/101

29

MIXBUD

roboty budowlane - ułożenie mieszanek MMA

17.06.2020

6412532117/ 0000500942

Podwykonawca

S19-K/P25/2020/106

30

OLAN PUŁUDNIE Sp. z o.o.

Skropienie emulsją

17.06.2020

0000349064/8711755091

Podwykonawca

S19-K/P25/2020/107

31

ANMAX Sp. z o.o Sp.k.

budowa linii kablowej, posadowienie stacji, budowa linii napowietrznej, posadowienia słupa

22.06.2020

7133104156/0000794514

Podwykonawca

S19-K/PP/1852/2020

32

NEXBET Makuch Stanisław

wklejanie prętów, dostawa żywicy, wiercenie otworów

30.06.2020

8621241141 / -

Podwykonawca

S19-K/P25/2020/111

33

Michałek Jacek PTHU

roboty budowlane

02.07.2020

8621561638 / -

Podwykonawca

S19-K/P25/2020/103

34

Hydrotecc - Ang

Wykonanie nawierzchni na kapach z żywic

08.07.2020

1132865364/0000462134

Podwykonawca

S19-K/P25/2020/94

35

PHU Robert Targoński

wykonanie ścieku trójkątnego, wykonanie wpustów deszczowych

21.07.2020

7121101117 / -

Podwykonawca

S19-K/PP/2020/31

36

Tadex -pol

wykonanie robót żelbetowych na obiektach MS-29, WD-30

31.07.2020

7343518898 / 0000451630

Podwykonawca

S19-K/P25/2020/84

37

MR-CAT

wbudowanie ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych

17.08.2020

6572945874 / 0000792640

Podwykonawca

S19-K/P25/2020/105

38

Konsorcjum firm: Trax Elektronik, APM PRO, CAT Traffic, INQUBATOR, Telway

wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem

01.09.2020

Trax -  6771005317 /  0000291-637,

APM - 547 029465t / 0000224306,

CAT – 7811803682 / 0000282275,

Inqubator - 527 2639023 / 0000378893,

Telway-9442209753 / 0000337901

Podwykonawca

S19-K/P25/2020/83

39

BIPV SYSTEM

wykonanie instalacji elektrycznych budynków OUD

01.09.2020

8133713186 / 0000590298

Podwykonawca

OUD/022

40

DWD System

odwodnienie

09.10.2020

6762355756/ 0000288135

Podwykonawca

S19-K/P25/2020/28

41

SAFEROAD RRS Polska

dostawa i montaż barier ochronnych

30.10.2020

7010038700 / 0000265582

Podwykonawca

S19-K/P25/2020/113

42

Komorski Tomasz ToMa

rozbiórka obiektów infrastruktury podziemnej i nadziemnej - Skład Paliw Płynnych

10.11.2020

8241675608 / -

Podwykonawca

S19-K/P25/2020/116

Usługodawcy

Listę usługodawców przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Nazwa firmy

Rodzaj robót

Data podpisania umowy

NIP /

KRS

Kwalifikacje współpracującego Podmiotu

Numery

umów

1

Ivia S.A.

Prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji ZRID

12.04.2018

5472147523 /

0000660219

Usługodawca

10/159-III/RJ/15/2018

2

MODELAB Bartosz

Chuderski

Pomiar ruchu

17.05.2018

6321964319 /

-

Dalszy

Usługodawca

P.2018.06/02

3

ARCHITEKT Paweł

Ociepka

Dokumentacja MOP

17.05.2018

7340019249 /

-

Dalszy

Usługodawca

P.2018.06/3

4

HGS Sp. z o.o.

Usługi geologiczne

17.05.2018

5213654260 /

0000474057

Dalszy

Usługodawca

P.2018.06/6

5

GEOPOINT Grzegorz

Strychar

Mapy DCP

22.05.2018

6911731622 /

-

Dalszy

Usługodawca

2018.06/1

6

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Wojciech

Bednarczyk

Projekty podziału nieruchomości dla ZRID

04.06.2018

8641126012 /

-

Dalszy

Usługodawca

2018.6/7

7

Skóra Dariusz, DS-COOM

Projekty teletechnika

08.06.2018

5481379285 /

-

Dalszy

Usługodawca

P2018.06/8

8

Agro Trade Grzegorz

Bujak

KIP, raport ponownej oceny

17.07.2018

7681571031 /

-

Dalszy

Usługodawca

P2018.06/5

9

Paweł Stefański

CONCRETE SOUND

Projekty przepustów

drogowych i rurowania

03.08.2018

6792889600 /

-

Dalszy

Usługodawca

-

10

BIO-STUDY Marcin Łukaszewicz

Raport ponownej oceny, chiropterofauna

05.09.2018

7962649925 /

-

Dalszy

Usługodawca

-

11

Biuro Inżynierskie Olesiński & Adamiec

Projekt Wykonawczy (PO, UN, WY, OT, BBQ) dla obiektów inżynierskich

12.12.2018

6422886532 /

-

Dalszy

Usługodawca

P.2018.06/9

12

TRASA – Usługi Projektowe

Projekt organizacji ruchu

18.02.2019

8211234199 /

-

Dalszy

Usługodawca

P2018.06/4

13

POLSERVICE GEO

Sp. z o.o.

Prace geodezyjne

21.02.2019

7010045870 /

0000269026

Usługodawca

S19-K/P25/2019/02

14

HGS Sp. z o.o.

Wykonanie kompleksowej dokumentacji likwidacji 16 studni  oraz 2 nowoprojektowanych studni

04.03.2019

5213654260 /

0000474057

Dalszy

Usługodawca

P.2018.06/11

15

POLSERVICE GEO

Sp. z o.o.

wytyczenie terenów przeznaczonych do wycinki drzew będących w Zarządzie Lasów Państwowych

12.03.2019

7010045870 /

0000269026

Usługodawca

zlecenie nr
S19-L/P25/2019/Z01

16

DROG – TECH

Sp. z o.o.

Obsługa laboratoryjna

15.04.2019

9462674542 / 0000701107

Usługodawca

S19-K/P25/2019/08

17

Sapper Support

 

nadzór saperski

17.05.2019

6312623725 / -

Usługodawca

S19-K/P25/2019/06

18

V2B Poland Maciej Krajewski

Inwentaryzacja dróg i budynków

14.06.2019

6342438719 /

-

Usługodawca

S19-K/P25/2019/09

19

Hawro Józef Zakład Usług Leśnych, Tartacznictwo, Handel Drewnem

Wycinka, karczowanie oraz zabezpieczanie drzew i krzewów

25.06.2019

8151173748 /

-

Usługodawca

S19-K/P25/2019/11

20

Pracownia Archeologiczna "Archelius" mgr Michał Kubera

Obsługa archeologiczna

25.06.2019

7141849735 /

-

Usługodawca

S19-K/P25/2019/07

21

KSAR Sp. z o. o. Sp k.

Pełnienie nadzoru środowiskowego / wykonanie i utrzymanie ogrodzenia z agrotkaniny

26.08.2019

5130084185 / 0000784079

Usługodawca

S19-K/P25/2019/18

22

TM VIA Sp. z.o.o

Kompleksowa obsługa tymczasowej organizacji ruchu

26.09.2019

6782926541 /  0000213659

Usługodawca

S19-K/P25/2019/36

23

DOKA

Dzierżawa szalunków

12.09.2019

8971346159 / 0000170519

Usługodawca

S19-K/P25/2019/23

24

PW INVEST-BUD Sp.z.o.o.

Wykonanie prac ogólnobudowlanych przez pracowników fizycznych

02.12.2019

6511722453 / 0000701384

Usługodawca

S19-K/P25/2019/38

25

HGS Sp. z o.o.

Projekt systemu monitoringu obiektów drogowych i inżynierskich w zakresie obserwacji wód podziemnych zgodnie z Specyfikacją na projektowanie SP.10.30 oraz Instrukcją Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, Część 1 i 2

16.12.2019

5213654260 /

0000474057

Dalszy

Usługodawca

P.2018.06/12

26

Daniel Maranda "Pracownia Analiz Środowiskowych" Asanga

Wykonanie dokumentacji niezbędnej do otrzymania decyzji środowiskowej

22.01.2020

8311457970 / -

Usługodawca

S19-K/P25/2020/63

27

MKM Usługi dźwigowo-sprzętowe mirosław Michałkiewicz

wynajęcie sprzętu budowlanego wraz z paliwem

22.01.2020

7131402671 / -

Usługodawca

S19-K/P25/2020/62

28

Zakład Transportu i Budowy Dróg Białowąs

utrzymanie drogi DK19 i DK74 w okresie zimowym i letnim

31.01.2020

7922301647 / 0000710405

Usługodawca

S19-K/P25/2020/52

29

Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe TRAKT MAREK JAROSZEWICZ

wynajem dźwigów

04.02.2020

7141056905 / -

Usługodawca

S19-K/P25/2020/74

30

ALGECO POLSKA Sp.z.o.o.

najm kontenerów biurowych, magazynowych, sanitarnych i zbiorników pod kontenery sanitarne wraz z ich ewentualnym wyposażeniem dodatkowym; dostawa oraz odbiór

10.02.2020

5842294660 / -

Usługodawca

S19K/P25/2020/76

31

CEZARY KUŁAGA

wynajem sprzętu

17.02.2020

7151696405 / -

Usługodawca

S19-K/P25/2020/75

32

Atut-Rental

 

wynajem sprzętu budowlanego

24.02.2020

5270050855 /

000067754

Usługodawca

S19-K/P25/2019/46

33

Epore

sprzedaż meteriałów - popioł lotny wapienny

17.03.2020

6151791971 / 0000112935

Usługodawca

S19-K/P25/2020/80

34

PBI Infrastruktura

wynajem sprzętu do wykonania robót bitumicznych

07.04.2020

8161465524 / 0000001731

Usługodawca

S19-K/P25/2019/PBI/001

35

POL-AGRA

świadczenie usług przez pracowników fizycznych

16.04.2020

5741875556

Usługodawca

S19-K/P25/2020/98

36

KANBUD

usługa czyszczenia nawierzchni chodników

29.04.2020

6561660949 / -

Usługodawca

S19-K/P25/2020/95

37

M-cars Autohandel

usługi transportowe

29.04.2020

7141903305 / -

Usługodawca

S19-K/P25/2020/92

38

Ramirent

wynajem sprzętu

11.05.2020

9551909774 / 000034051

Usługodawca

S19-K/P25/2020/71

39

GRUPA GT OCHRONA Sp. z o.o.

Ochrona

18.06.2020

 9591890207 /0000352576

Usługodawca

S19-K/P25/2020/109

40

Szymi-Trans Piotr Butryn

wynajem sprzętu

02.07.2020

7151673203 / -

Usługodawca

S19-K/P25/2020/110

41

Dariusz Omilianowicz Przedsiębiorstwo Sprzętowo Transportowo Handlowe TRANS-SYP

wynajem sprzętu

20.07.2020

7161113813 / -

Usługodawca

S19-K/P25/2020/33

42

HDS Transport

usługi transportowe

14.09.2020

9461890404 / -

Usługodawca

S19-K/P25/2020/49

43

DROG – TECH

Sp. z o.o.

ocena nośności nawierzchni drogowej

13.10.2020

9462674542 / 0000701107

Usługodawca

S19-K/P25/2020/109 D

44

Aspekt Laboratorium

projekt próbnego obciążenia, przeprowadzenie próbnych obciążeń, analiza wyników

26.10.2020

6322014850 / 0000612701

Usługodawca

S19-K/P25/2020/54

 

 

Dostawcy

Listę dostawców przedstawia poniższa tabela:

 

Lp.

Nazwa firmy

Rodzaj robót

Data podpisania umowy

NIP /

KRS

Kwalifikacje współpracującego Podmiotu

Numery

umów

1

Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów "SIBET" S.A.

Dostawa belek sprężonych uwzględniających filigrany

18.06.2019

6571031008 /

0000070050

Dostawca

S19-K/P25/2019/04

2

Mosty Łódź Spółka Akcyjna

Dostawa belek sprężonych uwzględniających filigrany

24.07.2019

7270126890 / 0000059612

Dostawca

S19-K/P25/2019/05

3

Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych „FABET” S.A.

Dostawa belek sprężonych uwzględniających filigrany

24.07.2019

6572164349 / 0000062461

Dostawca

S19-K/P25/2019/03

4

Mobilwag, Kamil Włodarczyk

Dostawa i uruchomienie wagi samochodowej

19.09.2019

7122774597 /  -

Dostawca

S19-K/P25/2019/24

5

CEMAR Puławy Sp. Z.o.o

Dostawa betonu

19.09.2019

7162815090 / 0000513368

Dostawca

S19-K/P25/2019/16

6

KONSORCIUM STALI S.A

prefabrykacja i dostawa stali zbrojeniowej o klasie AIIIN i gatunku B500SP w zakresie średnic 10-32mm z wyłączeniem średnic Ø18, Ø19 na obiekty mostowe.

29.10.2019

 

522000439 / 0000279883

Dostawca

S19-K/P25/2019/10

7

Cemex Polska Sp. z o.o (Dalszy Podwykonawca firmy Cemar)

Dostawa betonów towarowych

28.10.2019

9511496432 / 0000037375

Dostawca

S19-2/2019

8

Walter Schmidt Cement Polska Sp.z.o.o

 

dostawa (transport z materiałem): HRBE2 Drohart 12,5; HRB N3 Drohart Standard 22,5; Proviacal LB 30D     dostawa (transport bez materiału) EPO-GRUNT

29.10.2019

6191738150 / 0000174559

Dostawca

S19-2/2019

9

Cemex Polska Sp. z o.o

Dostawa betonów towarowych

11.12.2019

9511496432 / 0000037375

Dostawca

S19-K/P25/2019/47

10

Masfalt Sp.z.o.o

mieszanki mineralno-asfaltowe

12.12.2019

7350026179 / 0000040878

Dostawca

S19/L/P24/2019/60

11

SEMICO Sp.Z.o.o

Dostawa używanych płyt drogowych

13.12.2019

7262647060 /

000039568

Dostawca

S19-K/P25/2019/48

12

Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "ADW" Sp.z.o.o

 

Izoplast R, Izoplast B, Izoplast R-W, Izoplast B-W

16.12.2020

6460323788

/

0000164356

Dostawca

S19-K/P25/2019/39

13

STANLAB Sp. z o.o.

sklejka szalunkowa

18.12.2019

0000790694 / 6312268448

Dostawca

S19-K/P25/2019/37

14

STYROBUD B.D.K. RADOMSCY Sp. J

dostarczenie płyt drogowych 1,5x3,0,15

19.12.2019

5170070048 / 0000324575

Dostawca

S19-K/P25/2019/43

15

TRANSKOP Andrzej Łach

dostawa piasku

21.01.2020

8620002865 / -

Dostawca

S19-K/P25/2019/64

16

Konvers Sp.z.o.o.

dostawa geosyntetyków

10.02.2020

1070003010 / 0000247400

Dostawca

S19-U/P25/2020/73

17

KOPATNIE DOTOMITU S.A. W SANDOMTERZU

dostawa kruszyw 0/31,5

10.02.2020

864114525I / 0000198612

Dostawca

S19K/P25/2020/56

18

TELEYKO ADEUSZ TELEJKO

Doatawa tarcicy budowlanej

12.02.2020

71200062734 / -

Dostawca

S19-K/P25/2019/35

19

FORBULID

Dostawa taśm dylatacyjnych

13.02.2020

6581700296 / 0000342237

Dostawca

S19-K/P25/2020/038M

20

Wod-Bud Sp. z o.o

materiał do wymiany gruntu na obiektach WD-26, WS-27, WS-28, MS-29, WD_30, WD-31, WS-32, WS-33, WD-34, WD-35, WD-36, MD-37,P23,

P24

13.02.2020

7150200454 / -

Dostawca

S19-K/P25/2020/78

21

VIACON POLSKA

dostawa przepustów stalowych, rur stalowych

25.02.2020

6972207217 / 0000281974

Dostawca

S19-K/P25/2020/82

22

SAMBUD -2 Bielecki i wspólnicy

dostawa stali zbrojeniowej

28.02. 2020

6780101380

/ 0000

34146

 

Dostawca

S19-K/P25/2020/77

23

ANKRA

dostawa deska gzymsowa

28.02.2020

9452157236

/

0000382964

 

Dostawca

 

S19-K/P25/2020/81

24

KYUBI Paweł Kubiak

Przepusty PHED

16.03.2020

8311525499/ -

Dostawca

 

S19-K/P25/2020/87

25

MROZ-KOP Maria Mrozek

Dostawa pisaku

16.03.2020

7161147350 / -

Dostawca

S19-K/P25/2020/88

26

FORBULID

Dostawa taśm dylatacyjnych

11.03.2020

6581700296 / 0000342237

Dostawca

 

S19-K/P25/2020/049M

27

MACCAFERRI POLSKA

Elementy systemu gruntu zbrojnonego

16.03.2020

5242442129 / 0000136015

Dostawca

 

S19-K/P25/2020/85

28

DWD System Sp. z o.o.

Dostawa odwodnienia wpustów oraz sączków

31.03.2020

6762355756/ 0000288135

Dostawca

S19-K/P25/2020/056M

29

FORBULID

Nakrętka sześciokątna spawalna

01.04.2020

6581700296 / 0000342237

Dostawca

S19-K/P25/2020/058M

30

PBI Infrastruktura

dostawa mieszanek mineralno-asfaltowych do wykonania objazdów placu budowy

07.04.2020

8161465524 / 0000001731

Dostawca

S19-K/P25/2019/PBI/002

31

Flora-Bis

ekrany akustyczne, przeciwolśnieniowe

08.04.2020

5742032630 / 0000332776

Dostawca

S19-K/P25/2020/97

32

PSS Kruszywa Śląskie

dostawa kruszywa

16.04.2020

5252619635 / 0000558799

Dostawca

S19-K/P25/2020/34

33

TRANS-SYP

kruszywo z żużla stalowniczego

16.04.2020

7161113813 / 431191466

Dostawca

S19-K/P25/2020/51

34

LENBUD

płyty prefabrykowane

21.04.2020

7122869211 / -

Dostawca

S19-K/P25/2020/99

35

IMPEKSTIR Operations

dostawa krawężników

11.05.2020

9680946234 / -

Dostawca

S19-K/P25/2020/61

36

ROWIBUD

dostawa wpustów mostowych

12.05.2020

6312309667 / -

Dostawca

S19-K/P25/2020/100

37

Cemex Polska Sp. z o.o

Dostawa kruszyw

28.06.2020

9511496432 / 0000037375

Dostawca

S19-K/P25/2019/58

38

PBI Infrastruktura

dostawa mieszanek mineralno-asfaltowych do wykonania objazdów placu budowy

29.06.2020

8161465524 / 0000001731

Dostawca

S19-K/P25/2019/PBI/003

39

NIKO

Geokompozyt GXP Dren WTX 7

02.07.2020

7952539767 / 0000653021

Dostawca

S19-K/P25/2020/26

40

HILTI (POLAND)

kotwa talerzowa

02.07.2020

1180000314 / 0000003816

Dostawca

S19-K/P25/2020/25

41

IBF POLSKA

dostawa materiałów

30.07.2020

6120004067 / 0000060120

Dostawca

S19-K/P25/2020/079

42

VIACON POLSKA

dostawa geomembrany kubełkowej

13.08.2020

6972207217 / 0000281974

Dostawca

S19-K/PP25/2020/087D

43

FORBULID

taśma dylatacyjna

13.08.2020

6581700296 / 0000342237

Dostawca

S19-K/P25/2020/088M

44

Tomasz Kęska TRANSTOM

Transport mieszanek mineralno-asfaltowych

13.08.2020

7162374148 / -

Dostawca

S19-K/P25/2020/89

45

BRUK-BET

dostawa krawężnika drogowego

10.09.2020

5170200580 / 5170200580

Dostawca

S19-L/P25/2020/087D

46

IBF POLSKA

Dostawa płyt chodnikowych

12.10.2020

6120004067 / 0000060120

Dostawca

S19-K/P25/2020/107D

47

DWD System

sączek odwadniający

29.10.2020

6762355756/ 0000288135

Dostawca

S19-K/P25/2020/117M