Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Kontrakt,Podwykonawcy

Podwykonawcy

Lp.

Nazwa firmy

Rodzaj robót

Data podpisania umowy

1

FASTI Sp. z o.o.

Rozbiórki

25.07.2019

 

Usługodawcy

Lp.

Nazwa firmy

Rodzaj robót

Data podpisania umowy

1

Ivia S.A.

Prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji ZRID

12.04.2018

2

MODELAB Bartosz Chuderski

Pomiar ruchu

17.05.2018

3

ARCHITEKT Paweł Ociepka

Dokumentacja MOP

17.05.2018

4

HGS Sp. z o.o.

Usługi geologiczne

17.05.2018

Wykonanie kompleksowej dokumentacji likwidacji 16 studni  oraz 2 nowoprojektowanych studni

04.03.2019

5

GEOPOINT Grzegorz Strychar

Mapy DCP

22.05.2018

6

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Wojciech Bednarczyk

Projekty podziału nieruchomości dla ZRID

04.06.2018

7

Skóra Dariusz, DS‑COOM

Projekty teletechnika

08.06.2018

8

Agro Trade Grzegorz Bujak

KIP, raport ponownej oceny

17.07.2018

9

Paweł Stefański

CONCRETE SOUND

Projekty przepustów

drogowych i rurowania

03.08.2018

10

BIO-STUDY Marcin Łukaszewicz

Raport ponownej oceny, chiropterofauna

05.09.2018

11

Biuro Inżynierskie Olesiński & Adamiec

Projekt Wykonawczy (PO, UN, WY, OT, BBQ) dla obiektów inżynierskich

12.12.2018

12

TRASA – Usługi Projektowe

Projekt organizacji ruchu

18.02.2019

13

POLSERVICE GEO Sp. z o.o.

Prace geodezyjne

21.02.2019

14

POLSERVICE GEO Sp. z o.o.

wytyczenie terenów przeznaczonych do wycinki drzew będących w Zarządzie Lasów Państwowych

12.03.2019

15

DROG – TECH Sp. z o.o.

Obsługa laboratoryjna

15.04.2019

16

V2B Poland Maciej Krajewski

Inwentaryzacja dróg i budynków

14.06.2019

17

Hawro Józef Zakład Usług Leśnych, Tartacznictwo, Handel Drewnem

Wycinka, karczowanie oraz zabezpieczanie drzew i krzewów

25.06.2019

18

Pracownia Archeologiczna "Archelius" mgr Michał Kubera

Obsługa archeologiczna

25.06.2019

19

KSAR Sp. z o. o. Sp k.

Pełnienie nadzoru środowiskowego / wykonanie i utrzymanie ogrodzenia z agrotkaniny

26.08.2019

 

Dostawcy

Lp.

Nazwa firmy

Rodzaj robót

Data podpisania umowy

1

Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów "SIBET" S.A.

Dostawa belek sprężonych uwzględniających filigrany

18.06.2019

2

Mosty Łódź Spółka Akcyjna

Dostawa belek sprężonych uwzględniających filigrany

24.07.2019

3

Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych „FABET” S.A.

Dostawa belek sprężonych uwzględniających filigrany

24.07.2019

4

Mobilwag, Kamil Włodarczyk

Dostawa i uruchomienie wagi samochodowej

2019.09.19

5

CEMAR Puławy Sp. Z.o.o

Dostawa betonu

2019.09.19