Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Obiekty

Wykaz obiektów inżynierskich przedstawia tabela:

L.p.

Symbol obiektu

Km S19

Przeszkoda

W ciągu

Klasa obciążenia

Długość [m]

Szerokość [m]

Konstrukcja

1

WD-26

32+497

S19

węzeł Kraśnik Północ

kl. A

55,36

12,35

Prefabrykowane belki typu "T"

2

WS-27

33+768

ul. Kalinowa

S19

kl. A

21,53

25,25

Prefabrykowane belki typu "T"

3

WS-28

33+981

ul. Kolejowa

S19

kl. A

16,2

26,4

Ramowa

4

MS-29

36+471

DK19/74 ul. Janowska, rz. Wyżnica, przejście dla zwierząt

S19

kl. A

46,3

27,9

Prefabrykowane belki typu "T"

5

WD-30

36+931

S19

DG nr 108372L

kl. B

56,2

10,2 - 11,31

Płytowo-belkowa sprężona

6

WD-31

37+242

S19

DK74

kl. A

56,1

18,8

Prefabrykowane belki typu "T"

7

WS-32

38+106

DD, przejście dla  zwierząt

S19

kl. A

80,2

29,42

Prefabrykowane belki typu "T"

8

WS-33

39+209

przejazd gospodarczy

S19

kl. A

163,2

26,2

Prefabrykowane belki typu "T"

9

WD-34

39+993

S19

droga gospodarcza

kl. B

48,7

9,95

Prefabrykowane belki typu "T"

10

WD-35

37+400

DD i rów

DK74

kl. A

16,69

13,6

Ramowa

11

WD-36

37+300

DK74

droga lokalna

kl. B

26,34

9,95

Prefabrykowane belki typu "T"

12

MD-37

36+600

rz. Wyżnica

DK74

kl. A

15

11,7

Prefabrykowane belki typu "Kujan"

 

Legenda:

WD - wiadukt drogowy

WS - wiadukt drogi ekspresowej

MD - most drogowy

MS - most drogi ekspresowej