Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Wtorek, 03/08/2021

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu – budowa włączeń istniejącej drogi krajowej nr 74 do projektowanego ronda R3

Dnia 04.08.2021 o godz. 13:00 Wykonawca planuje wprowadzić kolejny etap (etap III) Tymczasowej Organizację Ruchu (TOR) na drodze DK74. Niniejsze działanie wiąże się z koniecznością budowy włączeń ronda R3 do istniejącej DK74.

W ramach TOR przewiduje się likwidację „wahadła” od strony Kielc i puszczenie dwukierunkowego ruchu (Fot. 1) po wybudowanym włączeniu nr I. Następnie ruch prowadzony będzie po wybudowanym rondzie R3 i części wybudowanego włączenia nr II. Na odcinku połówkowo wykonanego włączenia nr II ruch będzie odbywał się „po wahadle” sterowanym czasową sygnalizacją świetlną.

 

budowa włączeń istniejącej drogi krajowej nr 74 do ronda R3

Fot. 1 Obszar objęty TOR – budowa włączeń DK74 do projektowanego ronda R3.

Należy zachować szczególną ostrożność ze względu na prowadzenie robót przy jednoczesnym ruchu zarówno pojazdów jaki i pieszych w obrębie strefy odziaływania urządzeń oraz osób uczestniczących w procesie budowy. Mogą wystąpić chwilowe wstrzymania ruchu.