Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Wtorek, 10/08/2021

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu – przebudowa istniejącej drogi krajowej nr 19 od km ok. 354+700 do km ok. 355+750 (skrzyżowanie ul. Lubelskiej, ul. Kolejowej i ul. Przemysłowej, m. Kraśnik)

Od godz. 17:00 dnia 11.08.2021 Wykonawca planuje przystąpić do kolejnego etapu przebudowy istniejącej drogi krajowej nr 19, w obrębie skrzyżowania ul. Lubelskiej , ul. Kolejowej i ul. Przemysłowej (m. Kraśnik). Prowadzenie prac związanych z ww. przebudową będzie odbywało się przy dwukierunkowym ruchu prowadzonym dwoma lub jednym pasem (wahadłowo, sterowane ręcznie), wykonując przy tym frezowanie i ułożenie warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej. Wykonawca ww. roboty zamierza prowadzić głównie w porze wieczorowej i nocnej. Z uwagi na powstałe uciążliwości wyznaczono tymczasowe przejścia, dojścia do nieruchomości oraz miejsca do zatrzymywania się komunikacji publicznej. Planowane zakończenie robót objętych niniejszym zadaniem przewiduje się na koniec miesiąca sierpnia 2021 r.