Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Środa, 15/09/2021

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu – ruch po węźle Kraśnik Północ

Dnia 16.09.2021 o godz. 10:00 Wykonawca planuje wprowadzić Tymczasową Organizację Ruchu (TOR) na drodze DK19 (m. Lasy). Niniejsze działanie wiążę się z koniecznością budowy jezdni głównych trasy S19, przecinających istniejącą drogę krajową DK19. Ruch będzie odbywał się w sposób płynny w obydwu kierunkach trasy łącznika DK19 (po wiadukcie WD-26) oraz po rondach R1 i R2. Należy zachować szczególną ostrożność ze względu na ruch pojazdów budowy oraz pieszych. Mogą wystąpić sporadyczne wstrzymania ruchu.

Ruch po węźle Kraśnik Pólnoc

Fot. 1 Obszar objęty TOR – ruch po węźle Kraśnik Północ