Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Poniedziałek, 19/07/2021

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu – ruch po nowo wybudowanej drodze dojazdowej DD30

Dnia 20.07.2021 o godz. 11:00 Wykonawca planuje wprowadzić Tymczasową Organizację Ruchu (TOR) po nowo wybudowanej drodze DD30 (Fot. 1 - trasa w kolorze zielonym). Niniejsze działanie wiąże się z rozbiórką istniejącej drogi krajowej DK19/74 w okolicy MOP Słodków, a co za tym idzie zachodzi konieczność przełożenie ruchu publicznego na drogę oznaczoną jako DD30.

TOR - ruch po DD30

Fot. 1 Obszar objęty TOR – ruch po nowo wybudowanej drodze DD30 (kolor zielony).

Ze względu  na odbywający się transport technologiczny z/do WMB Słodków (włączenie na drogę DD30 z WMB Słodków, wyłączenie z drogi publicznej „w prawo” do WMB Słodków na początku odcinka obowiązywania TOR) możliwe utrudnienia  w postaci chwilowego wstrzymania i sterowania ręcznego ruchem. Ponadto należy zachować szczególną ostrożność  ze względu na:

  • krętość nowo wybudowanego odcinka DD30,
  • możliwe zanieczyszczenia nawierzchni, wynikłe z transportu technologicznego,
  • możliwość pojawienia się na drodze pracowników związanych z realizacją robót budowlanych.

 

Aktualizacja:

Nastąpiła zmiana terminu wprowadzenia TOR (z dnia 20.07.2021 r. na dzień 22.07.2021 r.).