Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Czwartek, 10/10/2019

Podpisanie Umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

W dniu 19 września 2019 roku pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zawarto umowę na dofinansowanie Projektu pt. Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin Węglin – w. Kraśnik Południe” nr POIS.03.01.00-000051/19.


Projekt obejmuje budowę drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika" w podziale na 3 części:

Część nr 1: odc. realizacyjny Lublin (węzeł Konopnica obecnie Lublin Węglin – bez węzła) – węzeł Niedrzwica Duża obecnie „Niedrzwica Duża”, długości ok. 12 km.

Część nr 2: odc. realizacyjny węzeł "Niedrzwica D." do węzła „Kraśnik Północ”, długości ok. 20 km.

Część nr 3: odc. realizacyjny obwodnica m. Kraśnik (węzeł „Kraśnik" obecnie „Kraśnik Północ" - węzeł „Słodków" obecnie „Kraśnik Południe" z węzłami), długości ok. 10 km.

W zakresie części nr 3 planowana droga będzie obwodnicą miasta Kraśnik. Zlokalizowana jest na terenie województwa lubelskiego, w powiecie kraśnickim, na terenie gmin Wilkołaz, Kraśnik oraz na terenie miasta Kraśnik. Głównym celem realizacji inwestycji jest stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych, a także usprawnienie ruchu tranzytowego i poprawa warunków życia mieszkańców terenów sąsiadujących z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.                                                          
Droga ekspresowa S-19 stanowi element europejskiej międzynarodowej trasy relacji północ-południe. Korytarz transportowy drogi Via Carpatia prowadzi wzdłuż granicy wschodniej UE i ma połączyć tereny 7 krajów: Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji. Odcinek drogowy tego korytarza przez terytorium Polski będzie przebiegał z Budziska (granica z Litwą) przez Białystok, Lublin, Rzeszów do przejścia granicznego w Barwinku.


Całkowity koszt realizacji Kontraktu: 319 457 083,38 zł

Wysokość dofinansowania z UE: 736 586 673 zł