Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Czwartek, 06/06/2019

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w sprawie wniosku o wydanie decyzji ZRID

Dnia 06.06.2019 r. opublikowane zostało Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-19 Lublin – Rzeszów: odcinek węzeł „Niedrzwica D.” obecnie „Niedrzwica Duża” (bez węzła) – Kraśnik (węzeł „Kraśnik” obecnie „Kraśnik Północ” - bez węzła) początek obwodnicy od km 31+848,78 do km 32+000,00 (cz. 2) oraz odcinek obwodnica miasta Kraśnik (węzeł „Kraśnik” obecnie „Kraśnik Północ” – węzeł „Słodków” obecnie „Kraśnik Południe” z węzłem) od km 32+000,00 do km 41+934,40 (cz. 3).

 

Szczegóły dostępne na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie