Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Piątek, 11/10/2019

Rusza budowa S19 części nr 3 obwodnicy m. Kraśnik

Wojewoda Lubelski 7 października 2019 r. wydał decyzję NR 23/19 zezwalającą na budowę (ZRID) drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów: odcinek obwodnicy miasta Kraśnik (węzeł „Kraśnik” obecnie „Kraśnik Północ” – węzeł „Słodków” obecnie „Kraśnik Południe” z węzłem) od km 32+000.00 do km 41+934,40” będącej częścią międzynarodowej trasy Via Carpatia.


S19 to część międzynarodowego szlaku Via Carpatia. W Polsce będzie mieć ponad 700 km długości. Szlak znajdzie się na terenie województw: podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. Cała Via Carpatia połączy Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję.

Fragment obwodnicy Kraśnika ma mieć około 10 km długości. Decyzja Wojewody umożliwia rozpoczęcie prac oraz szacowania wartości nieruchomości w tym stwierdza też przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy oraz zatwierdza podział nieruchomości pod ten pas.

Za budowę odcinka realizacyjnego obwodnicy m. Kraśnik odpowiada hiszpańska firma Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.