Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Środa, 08/03/2023

Otwarcie MOP-ów

Uprzejmie informujemy, że dnia 08.03.2023 r. zostały udostępnione dla kierowców Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP Słodków Wschód i MOP Słodków Zachód.

Zagospodarowanie MOP obejmuje:

  1. budynki sanitariatu, 
  2. elementy małej architektury i inne wyposażenie,
  3. stanowiska postojowe  wraz  z  drogami  manewrowymi  i  oświetleniem  terenu  w ilości,
  4. rezerwę terenu pod funkcje komercyjne.