Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Piątek, 23/10/2020

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu - Włączenie łącznic węzła do ist. DK19 w rejonie WD-26 – ruch po czasowych objazdach w ciągu DK19.

Wykonawca w dniu 28.10.2020 r.  planuje wprowadzenie TOR, której początek projektowanego czasowego oznakowania przyjmuje się w km 352+430, natomiast koniec w km 353+630. Niniejszy etap przewiduje prowadzonych prac związanych z ruchem po w/w objazdach. Wszystkie roboty prowadzone będą w istniejącym lub projektowanym pasie drogowym drogi krajowej przy płynnym dwukierunkowym ruchu publicznym. Chwilowe wstrzymywanie w/w ruchu ze względów pojawienia się szczególnego niebezpieczeństwa, może odbywać się sporadycznie w godzinach nocnych.