Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Czwartek, 04/06/2020

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu w ciągu DK19 w związku z budową obiektu WD-26

W dniu 8.06.2020 r. o godz. 14 zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na czas wykonania oraz funkcjonowania tymczasowego objazdu w ciągu drogi krajowej nr 19 w km 353+050 w związku z budową obiektu WD-26 w ramach budowy drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów odc. Lublin – koniec obwodnicy Kraśnika: część 3 odcinek realizacyjny obwodnica m. Kraśnik.

W ramach TOR ruch pojazdów będzie skierowany na nowobudowany odcinek drogi objazdowej. Wykonanie drogi objazdowej o długości 150 m pozwoli Wykonawcy na rozpoczęcie robót związanych z budową wiaduktu WD-26 zaprojektowanego w śladzie istniejącej drogi krajowej DK19. Droga objazdowa będzie zlokalizowana w pasie drogowym po prawej stronie istniejącej DK19 od km 352+950 do km 353+100.