Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Sobota, 24/04/2021

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu - ruch po objazdach dla włączenia drogi dojazdowej DD30 do ist. DK19/74 (MOP Słodków)

Dnia 28.04.2021 r. o godzinie 13:00 Wykonawca zamierza wprowadzić Tymczasową Organizację Ruchu po objazdach dla włączenia ruchu DD30 do ist. DK19/74 (okolice budowy Miejsca Obslugi Podróżnych - MOP Słodków, wytwórni mas bitumicznych). Wszystkie roboty prowadzone będą w istniejącym lub projektowanym pasie drogowym drogi krajowej przy płynnym dwukierunkowym ruchu publicznym. Chwilowe wstrzymywanie w/w ruchu ze względów pojawienia się szczególnego niebezpieczeństwa, może odbywać się sporadycznie. 
Obszar objęty Tymczasową Organizacją Ruchu


Obszar objęty Tymczasową Organizacją Ruchu

 Zdj. 1,2 Obszar objęty Tymczasową Organizacją Ruchu, DK19/74.