Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Wtorek, 18/05/2021

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu - przebudowa ist. DK19

W związku z zakładaną przebudową istniejącej drogi DK19 Wykonawca planuje wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu (TOR). Możliwe utrudnienia z uwagi na prowadzenie robót przy ruchu wahadłowym i sterowaniem ręcznym będą występować na odcinku od km 359+870 (skrzyżowanie z drogą krajową w Stróży (ul. Kraśnicka) i w Stróży Kolonii (ul. Akacjowa)) do km 362+300 (wybudowany obiekt mostowy w kierunku Rzeczycy Księżej).