Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Wtorek, 13/07/2021

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu – ruch po nowym przebiegu DP2717L (PG-2)

Dnia 15.07.2021 o godz. 10:00 Wykonawca planuje wprowadzić Tymczasową Organizację Ruchu (TOR) na drodze DP2717L (oznaczenie PG-2 – od skrzyżowania z DK74 w kierunku m. Rzeczyca Księża) oraz po obiekcie WD-34 (Fot. 1). Ruch po nowym przebiegu DP2717L (PG-2) będzie się odbywał w sposób płynny w obydwu kierunkach trasy drogi. Należy zachować szczególną ostrożność ze względu na potencjalny ruch maszyn budowlanych, sprzętu technologicznego.

 

Obszar objęty TOR – ruch po nowym przebiegu DP2717L (PG-2)

Fot. 1 Obszar objęty TOR – ruch po nowym przebiegu DP2717L (PG-2).

Z uwagi na postępujące roboty budowlane drogi ekspresowej S19 w rejonie WMB Słodków niniejsze rozwiązanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu przejazdu osobom poruszającym się w kierunku m. Rzeczyca Księża.