Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Wtorek, 18/08/2020

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na ul. Kalinowej.

W dniu 13.08.2020 r. na ul. Kalinowej wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu w odległości  ok. 150 m od miejsca lokalizacji projektowanego wiaduktu MS-27 oraz ok. 150 m za wiaduktem (w stronę przejazdu kolejowego). TOR ma podnieść bezpieczeństwo oraz wprowadzić uporządkowanie istniejącego ruchu w dostosowani warunków panujących podczas wykonywania poszczególnych rodzajów robót.

Przyjęte rozwiązania mają na celu zwiększenie czytelności, bezpieczeństwa i komfortu przejazdu osobom poruszającym się po miejscach potencjalnego zagrożenia oraz maksymalnie skrócić czas takiego przejazdu.