Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Wtorek, 22/10/2019

Przekazanie placu budowy

W dniu 21.10.2019 r. złożono zawiadomienie do WINB w Lublinie o zamierzonym terminie rozpoczecia robót budowlanych ktore wskazano na dzień 22.10.2019 r.. W dniu 22.10.2019r. Inwestor  przekazał Wykonawcy robót Plac Budowy w liniach rozgraniczających określonych w decyzji ZRiD z dnia 07.10.2019 r. wydanej przez Wojewodę Lubelskiego Nr 23/19.