Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

2019 Sierpień, Przebieg planowanej drogi S19, obw. m. Kraśnik