Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

2018 Listopad, Istniejąca DK19